۱۴۰۰ شنبه ۳ مهر
A+
A-
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse آب و فاضلاب استان البرزآب و فاضلاب استان البرز
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره ی ما</span>درباره ی ما
شرکت آب و فاضلاب استان البرز
اهداف شرکت آبفای استان البرز
چارت سازمانی
ارکان شرکت
منشور اخلاقی
خط مشی شرکت
منشور عفاف و حجاب
دستورالعمل به‌روزرسانی پورتال
گالری تصاویر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اخبار و اطلاعیه ها</span>اخبار و اطلاعیه ها
اخبار مهم
اطلاعیه ها
اخبار آب
اخبار فاضلاب
اخبار فرهنگی
اخبار عمومی
اخبار داخلی
اخبار ورزشی
سمینارها و همایش ها
کارگاه های آموزشی
گزارش خبری
اخبار گفتگو
اخبار تقدیر و تشکر
اخبار نمایشگاه ها
اخبار انتصابات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت ها و بخشها</span>معاونت ها و بخشها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیر عامل</span>مدیر عامل
چارت سازمانی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل و HSE</span>دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل و HSE
چارت سازمانی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آمار و عملکرد</span>آمار و عملکرد
سال 1395
سال 1396
سال 1397
معرفی دفتر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش</span>آموزش
مدیریت ریسک و مبانی تاب آوری
دریافت فایل
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مقالات ، کتب و نشریات</span>مقالات ، کتب و نشریات
کتاب
مقاله
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نشریات</span>نشریات
فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران
فصلنامه مدیریت بحران
ماهنامه پاپسا
مجله علوم و فن آوری پدافند نوین
آیین نامه ها و دستور العمل ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> دفتر حراست و امورمحرمانه</span> دفتر حراست و امورمحرمانه
چارت سازمانی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی </span>دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی
چارت سازمانی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر  حقوقی و قراردادها</span>دفتر حقوقی و قراردادها
چارت سازمانی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب </span>مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب
چارت سازمانی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت مالی و پشتیبانی</span>معاونت مالی و پشتیبانی
چارت سازمانی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور بازرگانی</span>امور بازرگانی
فرم تقاضای شرکت در ارزیابی کیفی در معاملات گروه 1 و 2
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور اداری و خدمات عمومی</span>امور اداری و خدمات عمومی
امور رفاهی
شرح وظایف کارگزینی
درمان
دبیرخانه
خدمات عمومی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت منابع انسانی وتحقیقات </span>معاونت منابع انسانی وتحقیقات
چارت سازمانی
منشور اخلاقی
شرح وظایف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر فناوری  اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک</span>دفتر فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک
چارت سازمانی
شرح وظایف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر تشکیلات، آموزش و منابع انسانی</span>دفتر تشکیلات، آموزش و منابع انسانی
شرح وظایف
آیین نامه و دستورالعمل
عناوین اولویت های تحقیقاتی وزرات نیرو سال 1391
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر توسعه مدیریت و تحقیقات </span>دفتر توسعه مدیریت و تحقیقات
شرح وظایف
نظام پیشنهادات
قوانین و آیین نامه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری</span>معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری
چارت سازمانی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت  خدمات مشترکین و درآمد </span>معاونت خدمات مشترکین و درآمد
چارت سازمانی
خدمات غیرحضوری
زمانبندی ارائه خدمت
قوانین و مقررات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دستورالعمل ها</span>دستورالعمل ها
دستورالعمل واگذاری انشعاب فاضلاب
دستورالعمل تغییر مکان وسایل اندازه گیری
دستورالعمل پاسخ به استعلام
دستورالعمل آزمایش کنتور
دستور عمل فروش انشعاب آب و فاضلاب
دستور عمل IVR
دستورالعمل اصلاح قبوض
دستورالعمل تغییر نام
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت  بهره برداری و توسعه آب</span>معاونت بهره برداری و توسعه آب
چارت سازمانی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اقدامات مهم شرکت در بخش آب</span>اقدامات مهم شرکت در بخش آب
اقدامات مهم طی 7 سال گذشته آب
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت بهره برداری و توسعه فاضلاب </span>معاونت بهره برداری و توسعه فاضلاب
چارت سازمانی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اقدامات مهم شرکت در بخش فاضلاب</span>اقدامات مهم شرکت در بخش فاضلاب
اقدامات مهم در سال های گذشته
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دوره های آموزشی پرسنل</span>دوره های آموزشی پرسنل
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت مالی و پشتیبانی</span>معاونت مالی و پشتیبانی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نظارت مالی، بودجه و امور مجامع</span>نظارت مالی، بودجه و امور مجامع
کارشناس برنامه ریزی
کارشناس بودجه
مدیر حسابرسی و نظارت مالی
کارشناس امور مجامع
رئیس گروه بودجه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مالی ذیحسابی</span>مالی ذیحسابی
کارشناس پیگیری و وصول درآمد
مدیر امور مالی
کمک کارشناس مالی
کارشناس مالی
رئیس اداره حسابداری
جمع داری اموال
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">عمومی مالی و پشتیبانی</span>عمومی مالی و پشتیبانی
معاون مالی و پشتیبانی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداری و پشتیبانی</span>اداری و پشتیبانی
مسئول فنی ماشین آلات
مدیر امور بازرگانی
مدیر امور اداری
کمک کارشناس تدارکات
کمک کارشناس امور اداری
کارگزین
کارشناس بازرگانی
کارشناس ایمنی و حفاظت کار
کارشناس امور رفاه و درمان
کارشناس امور اداری
رئیس اداره کارگزینی و رفاه
رئیس اداره پشتیبانی و خدمات اداری
رئیس اداره انبارها
انباردار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور بازرگانی</span>امور بازرگانی
مدیر حقوقی
مدیر امور قراردادها
کمک کارشناس قراردادها
کمک کارشناس حقوقی
کارشناس قراردادها
کارشناس حقوقی
کارشناس بازرسی و رسیدگی به شکایات
کارشناس ارزیابی عملکرد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت منابع انسانی و تحقیقات</span>معاونت منابع انسانی و تحقیقات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">عمومی منابع انسانی</span>عمومی منابع انسانی
معاون منابع انسانی و بهبود مدیریت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تشکیلات و روش ها</span>تشکیلات و روش ها
مدیر توسعه مدیریت و تحول اداری
کارشناس نوسازی و تحول اداری
کارشناس سازمندهی و طبقه بندی مشاغل
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بهبود بهره وری و تحقیقات</span>بهبود بهره وری و تحقیقات
کارشناس تحقیقات
کارشناس بهبود بهره وری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش و نیروی انسانی</span>آموزش و نیروی انسانی
مدیر برنامه ریزی نیروی انسانی و آموزش
کارشناس برنامه ریزی نیروی انسانی
کارشناس آموزش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آمار و فناوری اطلاعات</span>آمار و فناوری اطلاعات
مدیر آمار و فناوری اطلاعات
کارشناس نرم افزار
کارشناس فناوری اطلاعات
کارشناس سخت افزار
کمک کارشناس نرم افزار
کارشناس مسئول رایانه
کارشناس آمار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری</span>معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فنی و خدمات مهندسی</span>فنی و خدمات مهندسی
مدیر فنی و خدمات مهندسی
مدیر بررسی های فنی
کمک کارشناس نقشه کشی و آرشیو فنی
کمک کارشناس نقشه برداری
کمک کارشناس فنی
کارشناس هیدرولیک
کارشناس نقشه برداری
کارشناس مطالعات و طراحی
کارشناس مطالعات فنی
کارشناس طراحی شبکه آب و فاضلاب
کارشناس طراحی تاسیسات آب و فاضلاب
کارشناس سیستم های اطلاعات جغرافیایی
کارشناس برنامه ریزی طرح ها
کارشناس برق و کنترل
رئیس اداره فنی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">عمومی مهندسی و توسعه</span>عمومی مهندسی و توسعه
معاون مهندسی و توسعه
معاون برنامه ریزی و توسعه
مدیر برنامه ریزی و توسعه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">طرح های آب و فاضلاب</span>طرح های آب و فاضلاب
مدیر نظارت بر طرح های آب و فاضلاب
مدیر اجرای طرح های جمع آوری و تصفیه فاضلاب
مدیر اجرای طرح های تامین و توزیع آب
کارشناس منابع آب
کارشناس مسئول امور آب و فاضلاب
کارشناس عمران
کارشناس تاسیسات و قراردادها
کارشناس تاسیسات و تجهیزات
کارشناس امور فاضلاب
کارشناس امور طرح ها
کارشناس امور آب
کارشناس اجرای طرح های فاضلاب
کارشناس اجرای طرح های آب
رئیس گروه عمران
رئیس گروه طرح های آب و فاضلاب
رئیس اداره نظارت بر امور اجرایی آب و فاضلاب
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">توسعه مشارکت</span>توسعه مشارکت
مدیر توسعه مشارکت و منابع مالی
کارشناسی توسعه مشارکت و منابع مالی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت خدمات مشترکین و درآمد</span>معاونت خدمات مشترکین و درآمد
مدیر خدمات مشترکین و درآمد
کمک کارشناس امور مشترکین
کمک کارشناس امور پیگیری مطالبات
کارشناس خدمات رایانه
کارشناس امور خدمات مشترکین
کارشناس اقتصاد
رئیس گروه پیاده سازی و اجرای تعرفه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت بهره برداری و توسعه آب</span>معاونت بهره برداری و توسعه آب
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت مصرف</span>مدیریت مصرف
مدیر مصرف و کاهش آب بدون درآمد
کمک کارشناس مدیریت مصرف
کارشناس مدیریت مصرف
کارشناس مطالعات آب به حساب نیامده
کارشناس شبکه و تحلیل هیدرولیکی
کارشناس تحلیل هدر رفت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">عمومی بهره برداری</span>عمومی بهره برداری
معاون نظارت بر بهره برداری
معاون بهره برداری
کمک کارشناس انرژی و سیستم های کنترل
کاشناس دفتر معاونت بهره برداری
کارشناس بهره برداری
کارشناس انرژی و سیستم های کنترل
کارشناس امور اجرایی
رئیس گروه انرژی و سیستم های کنترل
رئیس اداره نگهداری و بهره برداری از تاسیسات آبفا
رئیس اداره امور اجرایی و بهره برداری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بهره برداری آب</span>بهره برداری آب
مسئول بهره برداری و نگهداری شبکه
مدیر نظارت بر بهبود روش های بهره برداری آب
مدیر بهره برداری از تاسیسات
کمک کارشناس بهره برداری از تاسیسات آب
کارشناس شبکه و خطوط انتقال آب
کارشناس شبکه آب
کارشناس تله متری
کارشناس تصفیه خانه های آب
کارشناس تاسیسات آب
کارشناس بهره برداری از تاسیسات شبکه توزیع آب
کارشناس بهره برداری از تاسیسات تولید و انتقال
کارشناس امور نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه
کارشناس امور چاه ها و ایستگاه های پمپاژ
تکنسین بهره برداری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بهداشت آب و فاضلاب</span>بهداشت آب و فاضلاب
مدیر کنترل کیفیت و بهداشت آب و فاضلاب
مدیر بهداشت آب و فاضلاب
کمک کارشناس آزمایشگاه
کمک کارشناس آزمایشگاه و نمونه برداری
کارشناس کنترل کیفیت
کارشناس کنترل کیفیت در تاسیسات آب و فاضلاب
کارشناس تجهیزات و امور آزمایشگاه ها
کارشناس پایش کیفی منابع آب
کارشناس بهداشت آب و فاضلاب
کارشناس آزمایشگاه
کارشناس آزمایشگاه فاضلاب
کارشناس آزمایشگاه شیمی
کارشناس آزمایشگاه بیولوژی و میکروبیولوژی
رئیس اداره کنترل کیفی و امور آزمایشگاه ها
تکنسین کنترل کیفیت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت بهره برداری و توسعه فاضلاب</span>معاونت بهره برداری و توسعه فاضلاب
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بهره‌برداری فاضلاب</span>بهره‌برداری فاضلاب
مدیر نظارت بر بهبود روش های بهره برداری فاضلاب
مدیر بهره برداری از تاسیسات فاضلاب
کارشناس تاسیسات فاضلاب
کارشناس بهره برداری از تصفیه خانه ها
کارشناس بهره برداری از تاسیسات جمع آوری و انتقال
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تماس با ما</span>تماس با ما
تماس با شرکت
موقعیت جغرافیایی
تماس با مدیرعامل
تماس با معاونان و مدیران
شماره تلفن های ضروری
نشانی و تلفن مناطق تابعه شرکت
مسئول پرتال و بارگذاری محتوای پرتال
ارتباط با مسئول پرتال
پرسش و پاسخ
پیشنهادات و انتقادات
ایمیل سازمانی
تماس با آبفای کشور
تماس با وزارت نیرو
نظرسنجی
تالار گفتگو
Collapse منو عمودیمنو عمودی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بهبود بهره وری و تحقیقات</span>بهبود بهره وری و تحقیقات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تحقیقات</span>تحقیقات
تماس با ما
فرم پروپوزال
نظام نامه تحقیقات
مقالات حمایت شده
پایان نامه های حمایت شده
اولویت های تحقیقاتی سال جاری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بهره وری</span>بهره وری
گواهینامه
خط مشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بخش نظام پیشنهادات</span>بخش نظام پیشنهادات
فرم پیشنهادات
روش اجرایی پیشنهادات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی</span>سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی
ملاقات عمومی با مدیرعامل
منشور عفاف و حجاب
منشور اخلاقی
فرم نظرسنجی از ارباب رجوع
تماس با مدیران و معاونین
تماس با بازرس ویژه ماده 91 و 92
فرم شکایات یا درخواست مردمی
ماده 91 و 92 قانون خدمات کشوری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات مشترکین</span>خدمات مشترکین
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دستورالعمل ها</span>دستورالعمل ها
دستورالعمل تغییر نام
دستورالعمل اصلاح قبوض
دستور عمل IVR
دستور عمل فروش انشعاب آب و فاضلاب
دستورالعمل آزمایش کنتور
دستورالعمل پاسخ به استعلام
دستورالعمل تغییر مکان وسایل اندازه گیری
دستورالعمل واگذاری انشعاب فاضلاب
قوانین و مقررات
خدمات الکترونیک
زمان بندی ارائه خدمات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">راهنمای ارائه خدمات</span>راهنمای ارائه خدمات
آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب
جدول راهنمای محاسبه ظرفیت قراردادی جهت کاربری های غیر مسکونی
هزینه های برقراری انشعاب آب و فاضلاب در شهرهای استان البرز
هزینه توسعه شبکه
سهم سرمایه گذاری مناطق
جدول هزینه خدمات پس از فروش
تعریف خدمات آب و فاضلاب
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">راهنمای کاربران</span>راهنمای کاربران
جدول فرآیند های خدمات آب و فاضلاب مشترکین
تعرفه های آب و خدمات دفع فاضلاب ابلاغی در سال 94
تعرفه های آب و خدمات دفع فاضلاب ابلاغی در سال 97
تعرفه های آب و خدمات دفع فاضلاب ابلاغی در سال 98
تعرفه های آب و خدمات دفع فاضلاب ابلاغی در سال 99
تعرفه های آب و خدمات دفع فاضلاب ابلاغی در سال 1400
معافیت های قانونی سال 96
معافیت های قانونی سال 97
معافیت های قانونی سال 98
معافیت های قانونی سال 99
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفاتر پیشخوان</span>دفاتر پیشخوان
شماره تماس مناطق آبفا استان البرز جهت پیگیری درخواست
نرخ مصوب خدمات دفاتر پیشخوان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرم درخواستهای مورد استفاده دفاتر پیشخوان </span>فرم درخواستهای مورد استفاده دفاتر پیشخوان
فرم درخواست انشعاب آب
فرم درخواست انشعاب فاضلاب
فرم تعهد محضری(مخصوص املاک قولنامه ای)
فرم کروکی ملک جهت بازدید
فرم درخواست ارائه خدمات
لیست دفاتر پیشخوان
لیست دفاتر پیشخوان
پرسش و پاسخ
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور زنان و خانواده</span>امور زنان و خانواده
اقدامات انجام گرفته در امور زنان وخانواده در سال 91
اقدامات انجام گرفته در امور زنان و خانواده در سال 92
اقدامات انجام گرفته در امور زنان وخانواده در سال 93
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مرکز 122</span>مرکز 122
وضعیت مرکز 122
نرم افزار ارتباطات مردمی 122
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حفاظت، ایمنی و سلامت کار</span>حفاظت، ایمنی و سلامت کار
معرفی HSE ( ایمنی ، بهداشت ، محیط زیست )
جایگاه HSE در صنعت آب و فاضلاب
اقدامات انجام شده
آیین نامه ها
شعار های HSE
ویدیوهای
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سلامت</span>سلامت
کرونا
ایمنی
بهداشت
لیست تغییرات ایجاد شده در گروه بندی مشاغل
پوستر ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بسیج و ایثارگران</span>بسیج و ایثارگران
معرفی پایگاه بسیج
عضویت در بسیج
یاد یاران
گفتگو با خانواده شهدا
بخشنامه ها و دستورالعمل ها ایثارگران
امور فرهنگی و دینی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فعالیت های ورزشی</span>فعالیت های ورزشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">عملکرد سال 1393</span>عملکرد سال 1393
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کمیته های ورزشی</span>کمیته های ورزشی
اعضاء کمیته ورزش شرکت آب و فاضلاب
اعضاء کمیته ورزش صنعت آب و برق استان البرز
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">رشته های فعال ورزشی</span>رشته های فعال ورزشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آقایان</span>آقایان
رشته های فعال در بخش آقایان
مسابقات ورزشی برادران و عناوین کسب شده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بانوان</span>بانوان
ورزش بانوان
مسابقات برگزار شده ویژه خواهران در سال 1393
تصاویر ورزشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سایر فعالیت ها</span>سایر فعالیت ها
شنا
کوهنوردی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کانون بازنشستگان</span>کانون بازنشستگان
اعضا هیات موسس
اهداف کانون
اساسنامه
میز خدمت الکترونیکیPowered by DorsaPortal