۱۴۰۳ سه شنبه ۲ مرداد
A+
A-
شرح وظایف
 1. برنامه ریزی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت و نظارت بر عملکرد برنامه
 2. تشکیل جلسه توجیهی برای تهیه و تدوین بودجه سالیانه و شرکت در جلسات کارشناسی بودجه
 3. اجرای دقیق و منظم برنامه ها و ارائه گزارشهای لازم
 4. تهیه بودجه با نگرش برون سپاری و تنظیم بودجه عملیاتی و سرمایه ای و جاری شرکت و تهیه گزارشات عملکرد بودجه جهت ارائه
 5. اجرای نظامنامه و دستور العمل بودجه جهت تهیه بودجه عملیاتی با مشارکت سایر واحدها
 6. تدوین دستور العمل ها و ضوابط لازم در چارچوب مقررات و آئین نامه های مصوب بودجه
 7. تهیه و تلفیق بودجه پیشنهادی و تنظیم جدول تقسیم اعتبارات طرحها بر اساس سیاستها
 8. اجرای بودجه واحدها و نظارت بر اجرای صحیح بودجه
 9. تدوین شاخصها و معیارهای تدوین برنامه و بررسیهای تطبیقی و اجرای آن
 10. ارائه راه حلها و پیشنهادات جهت اصلاح بودجه در موارد لزوم
 11. نظارت بر کنترل سیکل تأمین اعتبار مطابق با سرفصلهای بودجه و جمع بندی صورت وضعیت ها و کنترل عملیات
 12. کنترل و تحلیل بودجه در مقاطع زمانی کوتاه مدت جهت اصلاح انحراف عملکرد از بودجه مصوب و تجزیه و تحلیل انحرافات هزینه و درآمد و ارائه راهکار جهت به حداقل رساندن انحرافات
 13. ایجاد بانک اطلاعاتی قیمت تمام شده آب براساس هزینه های بهره برداری
 14. ایجاد بانک اطلاعات مالی و اقتصادی دقیق و به روز نگهداری آن
 15. بررسـی وضعیت اقتصـادی و ارائه راهکار مناسب کسب درآمد و تأمین منابع مالی و ارزیابی اقتصادی فعالیتها و سرمایه گذاریها
 16. تدوین روشها و سیاست های مالی و اقتصادی برای افزایش کارآیی
 17. پیگیری به منظور بهره گیری از امکانات سایر منابع
 18. دریافت دستور العملها و مقررات مربوط به فعالیتها و مسئولیتها از مراجع و مقامات مسئول
 19. انجام بررسیهای اقتصادی و ارائه راههای مناسب درآمد و ارزیابی اقتصادی فعالیت های جاری
 20. تهیه گزارشهای اقتصادی از بهره برداری طرحها و تشخیص ارزش عوامل موثر در بهره برداری
 21. تدوین شاخصها و معیارهای تدوین برنامه و بررسیهای تطبیقی و اجرای آنها
 22. تهیه گزارشات تحلیلی و مقایسه ای از هزینه عملیات ، پروژه ها ، طرحهای مختلف و تجزیه و تحلیل قیمت تمام شده برای برآورد هزینه پروژه ها
 23. بررسی قیمت تمام شده آب مصرفی ، هزینه دفع فاضلاب ، حق انشعاب آب و فاضلاب و دیگر خدمات شرکت و ارائه گزارش لازم به مدیر مربوطه به منظور تجزیه و تحلیل لازم جهت تعدیل قیمت تمام شده و اصلاح تعرفه ها
 24. بررسی دقیق فعالیت های اقتصادی شرکت بویژه فعالیت های مناطق تحت پوشش و فعالیت هایی که جنبه اقتصادی داشته و جمع آوری اطلاعات از این فعالیت ها بمنظور حذف فعالیت هایی که از نظر اقتصادی زیان ده بوده و ارائه گزارش تحلیلی از بررسی های انجام شده به مدیر مربوطه
 25. استفاده از تکنیک های پیشرفته ریاضی و آماری و ارزشیابی راه حلهای بدست آمده
 26. تکمیل فرمهای تنظیم بودجه
 27. انجام عملیات مربوط به تهیه بودجه سالیانه شرکت شامل جمع آوری ، ثبت و بررسی اطلاعات مربوط به هزینه و درآمد سالهای منجر به سال تهیه بودجه ، ترازنامه و چگونگی فعالیتهای آن و نگهداری حساب اعتبارات فصول مختلف بودجه و تهیه جداول مقایسه ای
 28. پیش بینی درآمد و برآورد هزینه پروژه ها و طرحهای مختلف و تجزیه و تحلیل قیمت تمام شده
 29. تهیه درخواست تخصیص و پیگیری امور مربوط به جذب اعتبارات با هماهنگی ذیحسابی
 30. بررسی و کنترل اعتبارات درخواست واحدها و تشکیل جلسات به منظور حک و اصلاح اقلام بودجه و تکمیل فرمهای مربوطه
 31. تهیه بودجه شرکت با توجه به تصمیمات ، دستور العمل ها و ضوابط مربوط به تهیه و تنظیم بودجه
 32. جمع بندی صورت وضعیت ها و کنترل عملیات فیزیکی و پیشرفت مالی طرحها به منظور تهیه گزارشهای عملکرد پروژه های عمرانی جهت جذب اعتبارات تخصیص یافته از محل درآمدهای عمومی
 33. تامین اعتبار اسناد جاری و سرمایه ای  و کنترل اعتبارات بر اساس بودجه مصوب
 34. تهیه گزارش از وضعیت بودجه جاری و ارائه گزارش مربوط به نحوه پیشرفت کار طرحهای عمرانی و تعیین قیمت تمام شده و تهیه نمودار و آمارهای مورد نیاز
 35. ابلاغ بودجه واحدها و نظارت بر اجرای صحیح آن
 36. تحلیل انحرافات عملکرد از بودجه مصوب و کنترل انحرافات
 37. انجام اقدامات لازم جهت اصلاح بودجه در موارد لازم
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/12/26
تعداد بازدید:
4749
Powered by DorsaPortal