۱۴۰۳ سه شنبه ۲ مرداد
A+
A-
رئیس اداره پشتیبانی و خدمات اداری

عناوین دوره های آموزشی
 
 1. OHSAS18001
 2. ارتباطات سازمانی
 3. ارزشیابی عملکرد کارکنان
 4. ارزیابی عملکرد مشاوران و پیمانکاران
 5. ارزیابی کار و زمان
 6. اصول برنامه ریزی
 7. اصول بهداشت ساختمانی
 8. اصول بیمه
 9. اصول نظارت و کنترل
 10. اصول و مبانی برنامه‏ریزی نیروی انسانی
 11. اصول و مفاهیم سازمان‌دهی
 12. امور رفاهی کارکنان (قوانین، مقررات و دستورالعمل‏ها)
 13. امور ساختمانی
 14. امور نقلیه
 15. آشنایی با حقوق مردم و ارباب رجوع در نظام اداری (فصل سوم)
 16. آشنایی با حقوق و تکالیف کارکنان و مقررات انضباطی (فصل دوازدهم و پانزدهم)
 17. آشنایی با طرح طبقه‌بندی مشاغل، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن
 18. آشنایی با قانون کار
 19. آشنایی با قوانین و آیین نامه های مزایده و مناقصه
 20. آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی و وظیفه
 21. آشنایی با نرم افزار کامپیوتری SPSS
 22. آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت
 23. آشنایی با نظام حقوق و دستمزد
 24. آیین نگارش و مکاتبات اداری
 25. برنامه ریزی استراتژیک
 26. برنامه ریزی و کنترل امور خدمات
 27. برنامه‌ریزی اجرایی آموزش ضمن خدمت کارکنان
 28. بهبود مستمر
 29. بهینه سازی سیستم دبیرخانه و امور دفتری
 30. بیمه‌های اشخاص
 31. تجزیه و تحلیل اداری
 32. تحول استراتژیک
 33. تحول و نوآوری
 34. تفکر استراتژیک
 35. تفکر سیستمی
 36. تفکر ناب
 37. تکریم ارباب رجوع
 38. تنظیم قراردادها
 39. تهیه بودجه و کنترل هزینه
 40. خلاصه‏سازی مکاتبات و نوشته‏های اداری
 41. رضایت شغلی و چگونگی اندازه‌گیری آن
 42. روش پاسخگویی به مراجعین
 43. روش تحقیق
 44. روشها و فنون حل مساله
 45. سیستم دبیرخانه و بایگانی مکانیزه (اتوماسیون اداری)
 46. شیوه های ایجاد انگیزه و ارتقاء روحیه کارکنان
 47. طرح ارزشیابی مشاغل خاص
 48. فنون مذاکره و فن دفاع
 49. قانون کار و تامین اجتماعی
 50. قانون مالیاتهای مستقیم
 51. قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی
 52. قوانین و مقررات تشکیلات و روشها (با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری)
 53. قوانین و مقررات استخدامی کشور
 54. کار گروهی (تیم کاری)
 55. کاربرد آمار در امور اداری
 56. گزارش‏نویسی در امور اداری
 57. مبانی مدیریت اسناد
 58. مدلهای تصمیم گیری در مدیریت
 59. مدیریت استرس
 60. مدیریت اقتضایی
 61. مدیریت بهره وری
 62. مدیریت تدارکات
 63. مدیریت تعارض
 64. مدیریت تغییر و تحول
 65. مدیریت جلسات اداری
 66. مدیریت زمان
 67. مدیریت لجستیک جامع
 68. مدیریت هماهنگی
 69. مستندسازی تجربیات
 70. مهارتهای برقراری ارتباط مؤثر
 71. مهندسی ارزش
 72. مهندسی مجدد در سازمان
 73. موفقیت فردی
 74. نظام پیشنهادات(مدیریت مشارکتی)
 75. نظام رسیدگی به تخلفات اداری
 76. آشنایی با زاهبردها ،فناوری اطلاعات و خدمات اداری (فصل اول ،دوم و پنجم)
 77. آشنایی با ساختار سازمانی دستگاههای اجرایی کشور و شوراهای مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری (فصل دهم و پانزدهم)
 78. آشنایی با نظام پرداخت حقوق و مزایا (فصل دهم و پانزدهم)
 79. آشنایی با نظام تامین اجتماعی و بازنشستگی کارکنان (فصل سیزدهم)
 80. آشنایی با نظام مدیریت ارزیابی عملکرد (فصل یازدهم)
 81. ورود به خدمت و توانمندسازی کارکنان (فصل ششم ،هفتم ،هشتم و نهم)
تاریخ به روز رسانی:
1403/03/19
تعداد بازدید:
7505
Powered by DorsaPortal