۱۴۰۳ سه شنبه ۲ مرداد
A+
A-
شناسنامه خدمات
عنوان خدمت نحوه ارائه زیرخدمت

راهنمای استفاده

از زیرخدمت

اطلاعات تکمیلی زیرخدمت (شناسنامه زیرخدمت)

لینک صفحه

دریافت خدمت

سوالات پرتکرار (FAQ)
توافقنامه سطح خدمت (SLA)
شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیرخدمت
عنوان خدمت کلان
(شناسه خدمت)
عنوان زیر خدمت
(شناسه زیرخدمت)

خدمات  واگذاری انشعاب آب و فاضلاب

واگذاری انشعاب آب

(۱۵۰۳۱۴۵۲۱۰۰)

غیر حضوری/سایت اینترنت/دفتر پیشخوان/1522معاونت خدمات مشترکین و درآمد (02632117327) _ مدیر دفتر خدمات مشترکین (02632117000) داخلی 314 و 267

واگذاری انشعاب فاضلاب

(۱۴۰۲۱۴۵۴۱۰۱)

غیر حضوری/سایت اینترنت/دفتر پیشخوان/1522


معاونت خدمات مشترکین و درآمد (02632117327) _ مدیر دفتر خدمات مشترکین (02632117000) داخلی 314 و 267

خدمات پس از واگذاری انشعاب آب و فاضلاب

تغییر کاربری انشعاب آب

(۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۰)

غیر حضوری/سایت اینترنت/تلفن همراه/دفتر پیشخوان/1522معاونت خدمات مشترکین و درآمد (02632117327) _ مدیر دفتر خدمات مشترکین (02632117000) داخلی 314 و 267

تغییر قطر انشعاب آب

(۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۵)

غیر حضوری/سایت اینترنت/تلفن همراه/دفتر پیشخوان/1522


معاونت خدمات مشترکین و درآمد (02632117327) _ مدیر دفتر خدمات مشترکین (02632117000) داخلی 314 و 267

تغییر مشخصات مشترکین آب و فاضلاب

(۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۲)

غیر حضوری/سایت اینترنت/تلفن همراه/دفتر پیشخوان/1522


معاونت خدمات مشترکین و درآمد (02632117327) _ مدیر دفتر خدمات مشترکین (02632117000) داخلی 314 و 267

تغییر تعداد واحد مسکونی مشترکین آب و فاضلاب

(۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۳)

غیر حضوری/سایت اینترنت/تلفن همراه/دفتر پیشخوان/1522معاونت خدمات مشترکین و درآمد (02632117327) _ مدیر دفتر خدمات مشترکین (02632117000) داخلی 314 و 267

تغییرظرفیت قراردادی انشعاب آب

(۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۴)

غیر حضوری/سایت اینترنت/تلفن همراه/دفتر پیشخوان/1522


معاونت خدمات مشترکین و درآمد (02632117327) _ مدیر دفتر خدمات مشترکین (02632117000) داخلی 314 و 267

تعویض کنتور آب

(۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۹)

غیر حضوری/سایت اینترنت/تلفن همراه/دفتر پیشخوان/1522معاونت خدمات مشترکین و درآمد (02632117327) _ مدیر دفتر خدمات مشترکین (02632117000) داخلی 314 و 267

آزمایش کنتور آب

(۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۸)

غیر حضوری/سایت اینترنت/تلفن همراه/دفتر پیشخوان/1522معاونت خدمات مشترکین و درآمد (02632117327) _ مدیر دفتر خدمات مشترکین (02632117000) داخلی 314 و 267

اعلام کارکرد کنتور آب

(۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۵)

غیر حضوری/سایت اینترنت/تلفن همراه/پیامک/دفتر پیشخوان/1522معاونت خدمات مشترکین و درآمد (02632117327) _ مدیر دفتر خدمات مشترکین (02632117000) داخلی 314 و 267

تفکیک کنتور آب

(۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۶)

غیر حضوری/سایت اینترنت/تلفن همراه/دفتر پیشخوان/1522


معاونت خدمات مشترکین و درآمد (02632117327) _ مدیر دفتر خدمات مشترکین (02632117000) داخلی 314 و 267

تغییر مکان کنتور آب

(۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۷)

غیر حضوری/سایت اینترنت/تلفن همراه/دفتر پیشخوان/1522


معاونت خدمات مشترکین و درآمد (02632117327) _ مدیر دفتر خدمات مشترکین (02632117000) داخلی 314 و 267

فروش آب تانکری

(۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۹)

دفتر پیشخوان/1522


معاونت خدمات مشترکین و درآمد (02632117327) _ مدیر دفتر خدمات مشترکین (02632117000) داخلی 314 و 267

نصب سیفون اضافی فاضلاب

(۱۴۰۲۱۴۵۳۱۱۰)

غیر حضوری/سایت اینترنت/تلفن همراه/دفتر پیشخوان/1522


معاونت خدمات مشترکین و درآمد (02632117327) _ مدیر دفتر خدمات مشترکین (02632117000) داخلی 314 و 267

تسویه حساب بدهی مشترکین آب و فاضلاب

(۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۳)

غیر حضوری/سایت اینترنت/تلفن همراه/پیامک/دفتر پیشخوان/1522


معاونت خدمات مشترکین و درآمد (02632117327) _ مدیر دفتر خدمات مشترکین (02632117000) داخلی 314 و 267

بررسی صورتحساب مشترکین آب و فاضلاب

(۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۴)

غیر حضوری/سایت اینترنت/دفتر پیشخوان/1522


معاونت خدمات مشترکین و درآمد (02632117327) _ مدیر دفتر خدمات مشترکین (02632117000) داخلی 314 و 267

پاسخ به استعلام مالکیت انشعاب آب

(۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۱)

غیر حضوری/سایت اینترنت/دفتر پیشخوان/1522


معاونت خدمات مشترکین و درآمد (02632117327) _ مدیر دفتر خدمات مشترکین (02632117000) داخلی 314 و 267

مشاهده سوابق صورتحساب‌ها و پرداختی‌های مشترکین آب و فاضلاب

(۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۶)

غیر حضوری/سایت اینترنت/تلفن همراه/دفتر پیشخوان/1522


معاونت خدمات مشترکین و درآمد (02632117327) _ مدیر دفتر خدمات مشترکین (02632117000) داخلی 314 و 267

جمع آوری یا ادغام انشعاب آب

(۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۲)

غیر حضوری/سایت اینترنت/تلفن همراه/دفتر پیشخوان/1522


معاونت خدمات مشترکین و درآمد (02632117327) _ مدیر دفتر خدمات مشترکین (02632117000) داخلی 314 و 267

قطع موقت و وصل انشعاب آب

(۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۱)

غیر حضوری/سایت اینترنت/تلفن همراه/دفتر پیشخوان/1522


معاونت خدمات مشترکین و درآمد (02632117327) _ مدیر دفتر خدمات مشترکین (02632117000) داخلی 314 و 267

سایرموارد

رسیدگی و رفع مشکلات ناشی از حوادث آب و فاضلاب

(۱۵۰۳۱۹۴۶۰۰۰)

غیر حضوری/سایت اینترنت/122


_
مرکز ارتباطات مردمی 122

اطلاع رسانی قطعی آب

(۱۵۰۳۱۹۴۷۰۰۰)

 

غیر حضوری/سایت اینترنت _


_
مرکز ارتباطات مردمی 122- مراجعه به سایت شرکت

پاسخگویی به شکایات مرتبط با آب و فاضلاب

(۱۵۰۳۱۹۴۸۰۰۰)

 

غیر حضوری/سایت اینترنت


_
گروه بازرسی و پاسخگویی به شکایات (02632117000)   داخلی 120 _ مرکز ارتباطات مردمی 122

رسیدگی به پیشنهادات حوزه آب و فاضلاب

(۱۵۰۳۱۹۴۹۰۰۰)

 

غیر حضوری/سایت اینترنت _


_
دبیر خانه نظام پیشنهادات (02632117000)   داخلی 117
تاریخ به روزرسانی:
1403/03/23
تعداد بازدید:
49059
Powered by DorsaPortal