۱۴۰۳ جمعه ۱ تير
A+
A-
مدیر توسعه مدیریت و تحول اداری
عناوین دوره های آموزشی


 
 1. ISO14001
 2. َSPC و تحلیل سیستم ها
 3. ابزارهای توسعه و توانمندسازی منابع انسانی
 4. ارتباطات سازمانی
 5. ارزشیابی عملکرد کارکنان
 6. ارزیابی کار و زمان
 7. اصول برنامه ریزی
 8. اصول نظارت و کنترل
 9. اصول و مبانی برنامه‏ریزی نیروی انسانی
 10. اصول و مفاهیم سازمان‌دهی
 11. امور نقلیه
 12. آشنایی با حقوق مردم و ارباب رجوع در نظام اداری (فصل سوم)
 13. آشنایی با حقوق و تکالیف کارکنان و مقررات انضباطی (فصل دوازدهم و پانزدهم)
 14. آشنایی با قانون دیوان محاسبات کشور و اصلاحات بعدی آن
 15. آشنایی با قانون محاسبات عمومی
 16. آشنایی با قوانین سازمان بازرسی کل کشور
 17. آشنایی با نرم افزار کامپیوتری SPSS
 18. آشنایی با نظام حقوق و دستمزد
 19. آیین نگارش و مکاتبات اداری
 20. برنامه ریزی استراتژیک
 21. برون سپاری
 22. بودجه ریزی عملیاتی
 23. بودجه‏ریزی و پیش‏بینی شناور (2)
 24. تجزیه‌و تحلیل‌سیستمها و روش های اداری‌
 25. تحول استراتژیک
 26. تحول و نوآوری
 27. تفکر استراتژیک
 28. تفکر سیستمی
 29. تفکر ناب
 30. تکریم ارباب رجوع
 31. تلفیق بودجه‏ریزی، برنامه‏ریزی و پیش‏بینی (1)
 32. تنظیم قراردادها
 33. حسابداری پروژه
 34. حسابداری مدیریت استراتژیک (3)
 35. خلاصه‏سازی مکاتبات و نوشته‏های اداری
 36. رفاه کارکنان و شرایط فیزیکی محیط کار
 37. روش پاسخگویی به مراجعین
 38. روش تحقیق
 39. روشها و فنون حل مساله
 40. سازمانهای یادگیرنده و یادگیری سازمانی
 41. سیستمهای اطلاعاتی مدیریت (MIS) و کاربرد آن در امور مالی
 42. سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی (1)
 43. سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی (2)
 44. سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی (3)
 45. سیستم دبیرخانه و بایگانی مکانیزه (اتوماسیون اداری)
 46. شیوه های ایجاد انگیزه و ارتقاء روحیه کارکنان
 47. فنون مذاکره و فن دفاع
 48. قانون مالیات بر ارزش‏افزوده
 49. قانون مالیاتهای مستقیم
 50. قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی
 51. قوانین و مقررات استخدامی کشور
 52. کار گروهی (تیم کاری)
 53. کاربرد اطلاعات عملکردی در نظام بودجه‏ریزی
 54. کاربرد آمار در امور اداری
 55. گزارش‏نویسی در امور اداری
 56. محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده خدمات
 57. مدلهای تصمیم گیری در مدیریت
 58. مدیریت اجرایی
 59. مدیریت استرس
 60. مدیریت اقتضایی
 61. مدیریت بهره وری
 62. مدیریت تعارض
 63. مدیریت تغییر و تحول
 64. مدیریت جلسات اداری
 65. مدیریت زمان
 66. مدیریت فرآیندها
 67. مدیریت منابع انسانی (اداره امور کارکنان)
 68. مدیریت هماهنگی
 69. مستندسازی تجربیات
 70. مهندسی ارزش
 71. مهندسی مجدد در سازمان
 72. موفقیت فردی
 73. نظارت مالی
 74. نظارت و کنترل در نظام اداری
 75. نظام پیشنهادات(مدیریت مشارکتی)
 76. نظام تصمیم گیری در امور اداری
 77. نظام رسیدگی به تخلفات اداری
تاریخ به روز رسانی:
1403/03/19
تعداد بازدید:
5909
Powered by DorsaPortal