۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۹ مهر
A+
A-
مدیر نظارت بر بهبود روش های بهره برداری فاضلاب
عناوین دوره های آموزشی
 
  1. اجرای شبکه های آب و فاضلابOHSAS18001/ISO14001
  2. اجرای شبکه های آب و فاضلاباثرات زیست محیطی تخلیه فاضلاب ها
  3. اجرای شبکه های آب و فاضلابارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های آب و فاضلاب
  4. اجرای شبکه های آب و فاضلابارزیابی اقتصادی طرح ها و پروژه های آب و فاضلاب
  5. اجرای شبکه های آب و فاضلابارزیابی عملکرد کارکنان
  6. اجرای شبکه های آب و فاضلاباستانداردهای کیفی آب و فاضلاب
  7. اجرای شبکه های آب و فاضلاباصول ایمنی در تاسیسات آب و فاضلاب
  8. اجرای شبکه های آب و فاضلاباصول برنامه ریزی
  9. اجرای شبکه های آب و فاضلابانواع شیرآلات صنعتی و کاربرد آن در صنعت آب و فاضلاب
  10. اجرای شبکه های آب و فاضلابآشنایی با تکنیک های رسوب زدایی
  11. اجرای شبکه های آب و فاضلابآشنایی با قوانین و مقررات قراردادها و پیمان ها
  12. اجرای شبکه های آب و فاضلابآمار و کاربرد آن در مدیریت
  13. اجرای شبکه های آب و فاضلابآئین نگارش و اصول مکاتبات اداری
  14. اجرای شبکه های آب و فاضلاببرنامه ریزی استراتژیک
  15. اجرای شبکه های آب و فاضلاببرنامه ریزی و کنترل پروژه
  16. اجرای شبکه های آب و فاضلاببودجه بندی
  17. اجرای شبکه های آب و فاضلاببهبود مستمر
  18. اجرای شبکه های آب و فاضلاببهره برداری و نگهداری ازتاسیسات آب و فاضلاب
  19. اجرای شبکه های آب و فاضلاببهسازی، بازسازی و ترمیم شبکه های آب و فاضلاب
  20. اجرای شبکه های آب و فاضلابتاسیسات الکتریکی و مکانیکی آب و فاضلاب
  21. اجرای شبکه های آب و فاضلابتفکر استراتژیک
  22. اجرای شبکه های آب و فاضلابتکریم ارباب رجوع
  23. اجرای شبکه های آب و فاضلابتکنولوژی اطلاعات و ارتباطات ICT
  24. اجرای شبکه های آب و فاضلابتکنیک هاو روشهای ارتقاء و بهبود بهره وری
  25. اجرای شبکه های آب و فاضلابتهیه بودجه و کنترل هزینه
  26. اجرای شبکه های آب و فاضلابروانشناسی صنعتی
  27. اجرای شبکه های آب و فاضلابروش تحقیق (مقدماتی)
  28. اجرای شبکه های آب و فاضلابروش های حل مساله (PS)
  29. اجرای شبکه های آب و فاضلابروش های نوین تصفیه فاضلاب
  30. اجرای شبکه های آب و فاضلابروش های نیازسنجی آموزش
  31. اجرای شبکه های آب و فاضلابروشهای نوین نوسازی و بازسازی شبکه های جمع آوری فاضلاب
  32. اجرای شبکه های آب و فاضلابسیستم ها و روش ها
  33. اجرای شبکه های آب و فاضلابسیستمهای اطلاعاتی مدیریت (MIS)
  34. اجرای شبکه های آب و فاضلابکارگاه آموزشی PM ویژه مدیران
  35. اجرای شبکه های آب و فاضلابمبانی طراحی، مدیریت و بهره برداری از شبکه فاضلاب
  36. اجرای شبکه های آب و فاضلابمدلهای تصمیم گیری در مدیریت
  37. اجرای شبکه های آب و فاضلابمدیریت بحران
  38. اجرای شبکه های آب و فاضلابمدیریت رفتار سازمانی
  39. اجرای شبکه های آب و فاضلابمدیریت عملیات
  40. اجرای شبکه های آب و فاضلابمدیریت فرآیندها
  41. اجرای شبکه های آب و فاضلابمدیریت فرآیندهای تصفیه خانه فاضلاب
  42. اجرای شبکه های آب و فاضلابمدیریت مصرف آب
  43. اجرای شبکه های آب و فاضلابمدیریت منابع انسانی
  44. اجرای شبکه های آب و فاضلابمدیریت و برنامه ریزی پروژه های آب و فاضلاب
  45. اجرای شبکه های آب و فاضلابمدیریت و رهبری نوین
  46. اجرای شبکه های آب و فاضلابمدیریت هزینه ها
  47. اجرای شبکه های آب و فاضلابمهارتهای برقراری ارتباط مؤثر
  48. اجرای شبکه های آب و فاضلابمهندسی ارزش
  49. اجرای شبکه های آب و فاضلابمهندسی مجدد
  50. اجرای شبکه های آب و فاضلابنانو تکنولوژی در صنعت آب و فاضلاب
تاریخ به روز رسانی:
1396/12/27
تعداد بازدید:
3367
Powered by DorsaPortal