۱۴۰۲ چهارشنبه ۲ فروردين
A+
A-
چارت سازمانی
 • معاون برنامه ریزی وتوسعه سرمایه گذاری(شبرمهدوی راد)
  • متصدی امور دفتری وکاربر رایانه
  • کارشناس مسئول هماهنگی
  • مدیر دفتر برنامه ریزی وبودجه (هنگامه دولتشاهی)
   • رئیس گروه برنامه ریزی و آمار (لیدامشفقی)
    • کارشناس برنامه ریزی
    • کارشناس آمار
   • رئیس گروه بودجه(محمد پرویش) 
    • کارشناس بودجه
    • کارشناس اعتبارات
    • کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد
    • کارشناس ارزیابی عملکرد
  • مدیر دفتر سرمایه گذاری تجهیزمنابع مالی ومشارکت (مریم ترکاشوند)
   • مترجم
   • کارشناس قراردادها
   • رئیس گروه توسعه مشارکت و تجهیز منابع مالی (الهه رحیمی)
    • کارشناس توسعه مشارکت
    • کارشناس پروژه
    • کارشناس اقتصاد
   • رئیس گروه سرمایه گذاری 
    • کارشناس سرمایه گذاری
  • مدیر دفتر کنترل طرح ها ومدیریت پروژه (علیرضا ترابی)
   • کارشناس مسئول برنامه ریزی طرح
   • رئیس گروه کنترل پروژه 
    • کارشناس کنترل پروژه
    • کارشناس کنترل پروژه
  • مدیر دفتر توسعه پایدار ، مدیریت مصرف و مطالعات اجتماعی (افشین درخشنده)
   • کارشناس مطالعات اجتماعی
   • رئیس گروه بهره وری و مدیریت مصرف
    • کارشناس مدیریت مصرف و بهره وری آب و فاضلاب
   • رئیس گروه توسعه پایدار
    • کارشناس پایداری و اقتصاد محیط زیست
    • کارشناس پایداری اجتماعی و فرهنگی
تاریخ به روز رسانی:
1401/12/15
تعداد بازدید:
2830
Powered by DorsaPortal