۱۴۰۰ يکشنبه ۲۲ فروردين
A+
A-
دستور عمل فروش انشعاب آب و فاضلاب
1- مراجعه متفاضی به واحدپذیرش امور مشترکین (برای واگذاری انشعاب آب، قبض آب بهای یکی از همسایگان و برای اشتراک فاضلاب، قبض آب بهای آن واحد مسکونی مورد نیاز است.)

2- دریافت فرم درخواست انشعاب آب و فاضلاب از مسؤول پذیرش .


3- دریافت "فرم قرارداد بین شرکت آبفا و متقاضی انشعاب موقت " و تکمیل آن توسط متقاضی برای املاک،که بصورت زمین بوده و یا تکمیل نشده‌اند .

4- در صورتیکه شبکه وجود نداشته باشد با ارسال نامه و تکمیل فرم ایحاد شبکه جدید آب / فاضلاب و کروکی محل برای اجرای شبکه اقدام می شود در صورتیکه امکان اجرای شبکه باشد پس از اجرای آن انشعاب واگذار می شود .
5- در صورت وجود شرایط فنی و بهره برداری لازم با انشعاب درخواستی از نظر قطر (انشعاب غیرمتعارف نباشد) و امکان نصب وجود داشته باشد، تکمیل فرمهای موردنیاز .

6- کنترل و تکمیل مدارک و فرمها و ارائه به واحد پذیرش .


7- در صورتیکه انشعاب درخواستی به صورت آزاد (زمان ساختمان‌سازی) باشد طی کلیه مراحل بالا الزامی است و فرم قرارداد بین آبفا و متقاضی انشعاب موقت به متقاضی ارائه می شود .

8- واگذاری انشعاب موقت(زمان ساختمان سازی)بدون بازدید وبا توجه به سندمالکیت(عرصه ملک)و پروانه ساختمانی (برای تعیین اعیان ملک)انجام می گردد وطبـق دستور عمل، محاسبـه حق انشعاب آب و یا فاضلاب مشخص و به مشترک اعلام می شود. پس از انجام مراحل مذکور، فرم ارزیابی توسط ارزیاب تنظیم وبصورت‌مکانیزه‌ محاسبه‌حق انشعاب‌انجام می شود .
a. پس از صدور سند فروش، پیش‌فاکتور برای اطلاع متقاضی صادر می شود .
b. چنانچه متقاضی تمایل به پرداخت نقدی داشته باشد قبض بانکی مکانیزه صادر می‌شود و در صورت تمایل به پرداخت اقساطی، مراحل اقساط توسط پذیرش اداره واگذاری بصورت مکانیزه تنظیم و پس از تعیین و تأیید میزان پرداخت نقدی، مبلغ قابل تقسیط، مدت بازپرداخت اقساط، کارمزد اقساط توسط مدیر منطقه محاسبه و پس از ثبت و اعمال در سیستم قبض بانکی مکانیزه صادر و برای واریز به بانک به مشترک تسلیم می‌شود .

9- پس از اینکه متقاضی کلیه مراحل واریز مبلغ حق انشعاب را طی نمود اطلاعات اولیه در سیستم تکمیل شده و متقاضی به مشترک تبدیل می شود. و قرارداد بین آبفا و متقاضی تنظیم و تکمیل می شود.

10-واگذاری انشعاب آب و فاضلاب دائم به این معناست که ساختمان تکمیل شده و مشترک تقاضای اشتراک آب ملک خود را بصورت تک واحدی و یا چند واحدی، ویلایی و یا آپارتمان می نماید که در این صورت باید ملک بازدید شد. و چنانچه عرصه و اعیان ملک طبق اسناد تکمیل شده پرونده باشد و یا در مورد چند واحدی دارای شرایط اشتراک مجزا برای هر واحد مسکونی، ویلایی و یا آپارتمانی باشد، مراحل محاسبه، به وسیله سیستم مکانیزه انجام شده و به مشترک اعلام می شود و مشترک طبق بند 11 اقدام به خرید انشعاب می‌نماید ضمناً هزینه‌های متعلقه از جمله کنتور و نصب اضافه می شود .


11-در صورتیکه مشترک قبل از نصب منصرف شود با مراجعه به قسمت واگذاری و ارائه درخواست کتبی، مبلغ واریزی، به او پس از کسر کارمزد عودت می شود .

12-انشعاب فروخته شده ابتدا در واحدپذیرش ثبت و پس از نصب و ثبت شماره بدنه کنتور و شماره شناسایی ملک برای مشترک قبض آب بها صادر می شود .


13-در صورتیکه مشترک نسبت به انجام تعهدات خود (واریز هزینه‌های مربوط به نصب انشعاب و یا حق انشعاب آب که تقسیط شده است) در زمان مقرر اقدام نکند، واحد بازرسی به مشترک فرم تعیین وضعیت داده و در صورت پرداخت نکردن مبلغ پس از مهلت مقرر، اخطار قطع انشعاب می‌دهد و در صورتی که مشترک اقدامی نکند انشعاب قطع خواهد شد و چنانچه مشترک پس از قطع انشعاب اقدام به پرداخت مبلغ تقسیطی نماید با دریافت هزینه وصل مجدد، واحد بازرسی اقدام به نصب مجدد می‌نماید .

14-افرادی که انشعاب موقت (برای هرگونه ساخت و ساز)دریافت نموده اند، پس از تکمیل ساختمان با توجه به تکمیل فرم مربوطه در زمان عقد قرارداد باید به شرکت آبفا مراجعه و نسبت به دائم نمودن انشعاب آب اقدام نمایند به این ترتیب که پس از گرفتن نوبت بازدید و مساحی، نسبت به تسویه حساب حق انشعاب اقدام کرده و انشعاب آب دائم می‌شود و قبض آب طبق تعرفه مسکونی برای مشترک ارسال می شود.


15-کلیه مشترکان که در محدوده شبکه فاضلاب قرار داشته و حق انشعاب خود را پرداخت کرده اند، چه بصورت انشعاب آزاد و یا انشعاب دائم پس از تکمیل فرم مربوطه برای نصب انشعاب فاضلاب اقدام می شود.

16-در مواردی که مشترک در محدوده‌ای باشد که با خط شبکه آب فاصله بیش از حد متعارف داشته باشد، باید پس از تکمیل فرم مربوطه که حاوی نشانی و کروکی دقیق ملک است و ارسال به امور اجرایی آب و بررسی امکان ادامه و یا تعویض شبکه و اجرای شبکه ملک موردنظر اقدام به فروش انشعاب آب می شود، که پس از مراحل پذیرش و ارزیابی بر اساس سند مالکیت و پروانه ساختمانی و یا مساحی انجام می شود .
تاریخ به روز رسانی:
1396/12/26
تعداد بازدید:
25447
Powered by DorsaPortal