۱۴۰۳ سه شنبه ۲ مرداد
A+
A-
مدیر امور اداری
عناوین دوره های آموزشی
 
 1. آشنایی با استاندارد OHSAS18001
 2. ابزارهای توسعه و توانمندسازی منابع انسانی
 3. ارتباطات سازمانی
 4. ارزشیابی عملکرد کارکنان
 5. ارزیابی کار و زمان
 6. اصول برنامه ریزی
 7. اصول بیمه
 8. اصول نظارت و کنترل
 9. اصول و مبانی برنامه‏ریزی نیروی انسانی
 10. اصول و مفاهیم سازمان‌دهی
 11. اعتبارات اسنادی
 12. امور رفاهی کارکنان (قوانین، مقررات و دستورالعمل‏ها)
 13. امور نقلیه
 14. آشنایی با حقوق مردم و ارباب رجوع در نظام اداری (فصل سوم)
 15. آشنایی با حقوق و تکالیف کارکنان و مقررات انضباطی (فصل دوازدهم و پانزدهم)
 16. آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل، آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن
 17. آشنایی با قانون دیوان محاسبات کشور و اصلاحات بعدی آن
 18. آشنایی با قانون کار
 19. آشنایی با قانون محاسبات عمومی
 20. آشنایی با قوانین سازمان بازرسی کل کشور
 21. آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی و وظیفه
 22. آشنایی با نرم افزار کامپیوتری SPSS
 23. آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت
 24. آشنایی با نظام حقوق و دستمزد
 25. آشنایی با نظام مدیریت ارزیابی عملکرد (فصل یازدهم)
 26. آیین نگارش و مکاتبات اداری
 27. برنامه ریزی استراتژیک
 28. برنامه‌ریزی اجرایی آموزش ضمن خدمت کارکنان
 29. بودجه ریزی عملیاتی
 30. بودجه‏ریزی و پیش‏بینی شناور (2)
 31. بیمه‌های اشخاص
 32. تجزیه و تحلیل اداری
 33. تجزیه و تحلیل مشاغل
 34. تحول استراتژیک
 35. تحول و نوآوری
 36. تفکر استراتژیک
 37. تفکر سیستمی
 38. تفکر ناب
 39. تکریم ارباب رجوع
 40. تکنیک های تصمیم گیری
 41. تلفیق بودجه‏ریزی، برنامه‏ریزی و پیش‏بینی (1)
 42. تنظیم قراردادها
 43. حسابداری پروژه
 44. حسابداری مدیریت استراتژیک (3)
 45. خلاصه‏سازی مکاتبات و نوشته‏های اداری
 46. رضایت شغلی و چگونگی اندازه گیری آن
 47. رفاه کارکنان و شرایط فیزیکی محیط کار
 48. روش پاسخگویی به مراجعین
 49. روش تحقیق
 50. روشها و فنون حل مساله
 51. سیستمهای اطلاعاتی مدیریت (MIS) و کاربرد آن در امور مالی
 52. سیستم دبیرخانه و بایگانی مکانیزه (اتوماسیون اداری)
 53. شیوه های ایجاد انگیزه و ارتقاء روحیه کارکنان
 54. طرح ارزشیابی مشاغل خاص
 55. عارضه‌یابی سازمان
 56. فنون مذاکره و فن دفاع
 57. فنون مصاحبه استخدامی
 58. قانون کار و تامین اجتماعی
 59. قانون مالیات بر ارزش‏افزوده
 60. قانون مالیاتهای مستقیم
 61. قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی
 62. قراردادهای خدمات درمانی
 63. قوانین و مقررات تشکیلات و روشها (با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری)
 64. قوانین و مقررات استخدامی
 65. کار گروهی (تیم کاری)
 66. کاربرد اطلاعات عملکردی در نظام بودجه‏ریزی
 67. کاربرد آمار در امور اداری
 68. گزارش‏نویسی در امور اداری
 69. مبانی مدیریت اسناد
 70. محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده خدمات
 71. مدلهای تصمیم گیری در مدیریت
 72. مدیریت استرس
 73. مدیریت اقتضایی
 74. مدیریت بهره وری
 75. مدیریت تعارض
 76. مدیریت تغییر و تحول
 77. مدیریت جلسات اداری
 78. مدیریت ریسک در بیمه
 79. مدیریت زمان
 80. مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی
 81. مدیریت منابع انسانی (اداره امور کارکنان)
 82. مدیریت هماهنگی
 83. مستندسازی تجربیات
 84. مهارتهای برقراری ارتباط مؤثر
 85. مهندسی ارزش
 86. مهندسی مجدد در سازمان
 87. موفقیت فردی
 88. نظارت مالی
 89. نظارت و کنترل در نظام اداری
 90. نظام پرداخت در وزارت نیرو(شرکتهای تابعه و وابسته)
 91. نظام پیشنهادات(مدیریت مشارکتی)
 92. نظام تصمیم گیری در امور اداری
 93. نظام رسیدگی به تخلفات اداری
 94. نیازسنجی آموزشی در سازمانها
تاریخ به روز رسانی:
1403/03/19
تعداد بازدید:
6389
Powered by DorsaPortal