۱۴۰۳ سه شنبه ۲ مرداد
A+
A-
اقدامات مهم طی 7 سال گذشته آب

دستاوردها و اقدامات شاخص شرکت ازسال 92 تا پایان سال 99 در بخش آب


تأمین آب شرب پایدار برای 85/99 درصد جمعیت شهری استان از طریق اقدامات انجام گرفته ذیل :

· اجرای طرح افزایش ظرفیت انتقال آب از سامانه سد طالقان-تهران به تصفیه خانه آب شماره 2 کرج جهت امکان برداشت 35 میلیون متر مکعب تخصیص سد طالقان با هزینه کرد 50 میلیارد ریال در مدت زمان 47 روز

· ایجاد ظرفیت جدید تصفیه آب به میزان 1000 لیتر بر ثانیه با تکمیل مدول دوم تصفیه خانه آب شماره 2 کرج و ارتقاء ظرفیت تصفیه خانه آب شماره 1 و2 با هزینه کرد 125 میلیارد ریال

· تکمیل و بهره برداری 82 هزار متر مکعب مخزن در سطح استان با هزینه کرد 760 میلیارد ریال

· حفر و تجهیز 118 حلقه چاه در سطح استان با هزینه کرد 1040 میلیارد ریال

· اجرای 169 کیلومتر خطوط انتقال و توزیع اصلی ،524 کیلومتر اصلاح و توسعه شبکه و بازسازی 37500 فقره انشعاب ، نصب 86700 رشته انشعاب آب و تعویض 127400 مورد کنتور خراب با هزینه کرد 3962 میلیارد ریال

· احداث و بهره برداری آب شیرین کن اشتهارد به روش B.O.O. به ظرفیت 5000 متر مکعب در شبانه روز با سرمایه گذاری بخش خصوصی به میزان 62 میلیارد ریال و با مجموع هزینه کرد 132 میلیارد ریال

· اجرای عملیات تکمیل طرح آبرسانی در قالب انتقال آب از پکیج تصفیه خانه شهر جدید به فاز 7 شهر جدید هشتگرد و جمعیت تحت پوشش 30 هزار نفر با مبلغ هزینه کرد 120 میلیارد ریال

· اجرای خط انتقال از تصفیه خانه آب شماره 2 به رجایی شهر و مهرشهر به طول5.5 کیلومتردر اقطار 400 الی 900 میلیمتر چدن داکتیل و جمعیت تحت پوشش 86 هزار نفر و مبلغ هزینه کرد 82 میلیارد ریال

· اجرای طرح آبرسانی به شهر کمالشهر شامل احداث یک باب مخزن 5000 مترمکعبی و اجرای 5 کیلومتر خط انتقال به قطر 400 میلیمتر چدن داکتیل و جمعیت تحت پوشش 43 هزار نفر و مبلغ هزینه کرد 70 میلیارد ریال

· توسعه طرح آبرسانی به مهرشهر شامل یک باب مخزن 5000 متر مکعبی نیمه مدفون ، یک باب ایستگاه پمپاژ به ظرفیت 26000 متر مکعب در شبانه روز ، حفر و تجهیز 7 حلقه چاه و 1.6 کیلومتر خطوط جمع آوری و انتقال آب در اقطار 250 الی 400 میلیمتر پلی اتیلن و چدن داکتیل و جمعیت تحت پوشش 47 هزار نفر با مجموع هزینه کرد 128 میلیارد ریال

· اجرای طرح آبرسانی به گلسار شامل یک باب مخزن 2000 متر مکعبی نیمه مدفون ، یک باب ایستگاه پمپاژ به ظرفیت 3000 متر مکعب در شبانه روز ، حفر و تجهیز 3 حلقه چاه و 3.8 کیلومتر خطوط جمع آوری و انتقال آب در اقطار 200 الی 400 میلیمتر پلی اتیلن و چدن داکتیل و جمعیت تحت پوشش 15 هزار نفر با مجموع هزینه کرد 68 میلیارد ریال

· طرح انتقال آب تصفیه خانه شماره 2 کرج به مخازن شمال شرق کرج (حسن آباد ، شنتیانی ، خانقاه ، طالقانی ) شامل اجرای 6 کیلومتر خط انتقال به قطر 900 میلیمتر چدن داکتیل با مبلغ هزینه کرد 75 میلیارد ریال

· توسعه طرح آبرسانی طالقان شامل مخزن 1000 مترمکعبی ، چاه فلمن با دبی 40 لیتر بر ثانیه و اجرای 2.3 کیلومتر خطوط جمع آوری و انتقال و توزیع در اقطار 150 الی 300 میلیمتر با جنس پلی اتیلن ، چدن داکتیل و فولادی با مبلغ هزینه کرد 11 میلیارد ریال

· توسعه طرح آبرسانی رجایی شهر شامل مخزن 5000 مترمکعبی و اجرای 2 کیلومتر خطوط انتقال و توزیع اصلی در اقطار 400 و 500 میلیمتر چدن داکتیل با مبلغ هزینه کرد 25 میلیارد ریال

· توسعه طرح آبرسانی گرمدره شامل 6 حلقه چاه ، تکمیل و بهره برداری مخزن 5000 مترمکعبی کامپوزیتی گرمدره و اجرای 11 کیلومتر خطوط جمع آوری و انتقال و توزیع اصلی در اقطار 150 الی 400 میلیمتر چدن داکتیل با مبلغ هزینه کرد 66 میلیارد ریال

· اجرای طرح آبرسانی به مشکین دشت شامل حفر و تجهیز یک حلقه چاه به ظرفیت 30lit/s و اجرای 1.3 کیلومتر خط انتقال به قطر 200 میلیمتر چدن داکتیل و جمعیت تحت پوشش 8300 نفر با مجموع هزینه کرد 17 میلیارد ریال

· اجرای طرح آبرسانی به کوهسار شامل حفر و تجهیز یک حلقه چاه به ظرفیت 20lit/s و اجرای 1.4 کیلومتر خط انتقال به قطر 200 میلیمتر چدن داکتیل و جمعیت تحت پوشش 5600 نفر با مجموع هزینه کرد 12 میلیارد ریال

· عملیات احداث ساختمان ، دیوارکشی و حصارکشی به منظور حفاظت از تأسیسات به مساحت 22 هزار متر مربع با مجموع هزینه کرد 97 میلیارد ریال

· ادامه عملیات پروژه احداث مدول سوم تصفیه خانه آب شماره 2 کرج به ظرفیت 500 لیتر بر ثانیه با مبلغ برآورد 400 میلیارد ریال

· ادامه عملیات تکمیل مخازن مهرشهر ، فردیس ، رجایی شهر ، شهرجدید هشتگرد و کوهسار به ظرفیت 24000 مترمکعب و مبلغ برآورد 350 میلیارد ریال

· حفر و تجهیز 3 حلقه چاه فلمن در حاشیه رودخانه کرج با دبی 150 لیتر بر ثانیه و احداث 420 متر خط انتقال به اقطار 250 و 700 میلیمتر جنس چدن داکتیل و فولادی و جمعیت تحت پوشش 58 هزار نفر با مبلغ برآورد 60 میلیارد ریال

· افزایش سهم استان البرز از منابع آب سطحی سدهای کرج و طالقان از 55 میلیون متر مکعب به 110 میلیون متر مکعب در سال

تأمین آب شرب پایدار برای 13/77 درصد جمعیت روستایی استان با شاخص بهره مندی 22/74 درصد از آب آشامیدنی سالم از طریق اقدامات انجام گرفته ذیل :

· اجرای 10 مجتمع آبرسانی روستایی با جمعیت 48624 نفر و 13719 خانوار در 59 روستا شامل حفر و تجهیز 16 حلقه چاه ،بهسازی 3 دهنه چشمه ، اجرای 110 کیلومتر خط انتقال ، احداث 11500 متر مکعب مخزن ذخیره و ایستگاه پمپاژ ، اصلاح و بازسازی 130 کیلومتر شبکه توزیع

· حفر و تجهیز 37 حلقه چاه در روستاهای سطح استان با مبلغ هزینه کرد 255 میلیارد ریال

· اجرای عملیات 44 کیلومتر خطوط انتقال در سطح روستاهای استان با مبلغ هزینه کرد 110 میلیارد ریال

· اصلاح و بازسازی 146 کیلومتر شبکه توزیع در سطح روستاهای استان با مبلغ هزینه کرد 360 میلیارد ریال

· طرح آبرسانی و اصلاح و بازسازی شبکه توزیع در 22 روستا با 7488 خانوار و جمعیت تحت پوشش 23145 نفر با مجموع هزینه کرد 179 میلیارد ریال (در راستای پویش # هرهفته الف ب ایران با حضور وزیر محترم نیرو درهفته دولت سال 98)

· طرح آبرسانی و اصلاح و بازسازی شبکه توزیع در 14 روستا با 5625 خانوار و جمعیت تحت پوشش 17603 نفر(نمکلان، حسین آباد کوشکذر، کوشکذر، فشند، خور، آغچه حصار، رمنده، اغشت، سنقر آباد ، اغلان تپه ، گرماب ، نوکند ، فیروز آباد ، جعفر آباد ) شامل احداث 3 باب مخزن بتنی زمینی به ظرفیت 1100 مترمکعب ، حفر و تجهیز 5 حلقه چاه با آبدهی 118 lit/s ، اجرای 2550 متر خط انتقال ، اجرای 21 کیلومتر اصلاح و بازسازی شبکه توزیع و استانداردسازی 964 فقره انشعاب آب ، اجرای 750 متر شبکه برق و نصب دو دستگاه مبدل ، فنس کشی و دیوارکشی و محوطه سازی مخازن زمینی و هوایی و چاه و ساختمان تأسیسات با مجموع هزینه کرد 93 میلیارد ریال (در راستای پویش # هرهفته الف ب ایران با حضور وزیر محترم نیرو درهفته دولت سال 99)

· طرح آبرسانی و اصلاح و بازسازی شبکه توزیع در 8 روستا با 3128 خانوار و جمعیت تحت پوشش 9764 نفر (باغبانکلا، دوزعنبر، سرخاب، تکیه اغشت ، وشته، فشندک ، زیبادشت، فرخ آباد ) شامل احداث 5 باب مخزن بتنی زمینی و هوایی با مجموع حجم ذخیره 1200 مترمکعب ، حفر و تجهیز 3 حلقه چاه با آبدهی 49 lit/s ، احداث دو باب ایستگاه پمپاژ با مجموع ظرفیت 4300 m3/d ، اجرای 2 کیلومتر خط انتقال در اقطار 125 الی 250 میلیمتر جنس پلی اتیلن و چدن داکتیل ، اجرای 9 کیلومتر اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب ، اجرای عملیات دیوارکشی و محوطه سازی 3 عدد تأسیسات با مجموع هزینه کرد 74 میلیارد ریال (در راستای پویش # هرهفته الف ب ایران توسط وزیر محترم نیرو بصورت همزمان در 4 استان کشور با حضور استااندار محترم در دیماه 99)

کل سرمایه گذاری انجام شده بخش آب از سال 92 لغایت 99 با اعتباری بالغ بر 1100 میلیارد تومان انجام گرفته است که 35 درصد از محل درآمد عمومی ، 3 درصد از محل مصوبات سفر ریاست محترم جمهوری ، 62 درصد از محل منابع داخلی شرکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی می باشد.

تاریخ به روز رسانی:
1403/02/25
تعداد بازدید:
6464
Powered by DorsaPortal