۱۴۰۲ دوشنبه ۷ فروردين
A+
A-
چارت سازمانی
 • مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب (فرزانه  زارعی)
  • رئیس گروه کنترل کیفیت آب (قاسم منصور خاکی)
   • کارشناس مسئول کنترل کیفیت و پایش آب
   • کارشناس کنترل کیفیت و پایش آب
   • کارشناس مسئول سامانه های گندزدایی و سیستم های سنجش لحظه ای
   • کارشناس سامانه های گندزدایی و سیستم های سنجش لحظه ای
   • کارشناس مسئول برنامه ایمنی آب
   • کارشناس برنامه ایمنی آب
  • رئیس گروه کنترل کیفیت فاضلاب (مهیارمستقیم)
   • کارشناس کنترل کیفیت و پایش فاضلاب
   • کارشناس سیستم های سامانه های گندزدایی و سیستم های سنجش لحظه ای
  • رئیس آزمایشگاه مرکزی آب و فاضلاب (نگین شیخ نصیری)
   • کارشناس مسئول آزمایشگاه فیزیکی شیمیایی آب و فاضلاب
   • کارشناس شیمی
   • کارشناس شیمی
   • تکنسین آزمایشگاه
   • کارشناس مسئول آزمایشگاه باکتریولوژی آب و فاضلاب
   • کارشناس باکتریولوژی
   • کارشناس باکتریولوژی
   • کارشناس باکتریولوژی
   • کارشناس بیولوژی
   • کارشناس بیولوژی
   • کارشناس بیولوژی
   • تکنسین آزمایشگاه
   • کارشناس شیمی
   • کارشناس شیمی
   • تکنسین آزمایشگاه
  • رئیس آزمایشگاه تصفیه خانه آب شماره یک (ملیحه فیاض)
   • کارشناس آزمایشگاه
  • رئیس آزمایشگاه تصفیه خانه آب شماره دو(فرزانه زارعی)
   • کارشناس آزمایشگاه
  • رئیس آزمایشگاه تصفیه خانه آب شماره سه 
   • کارشناس آزمایشگاه
   • کارشناس مسئول آزمایشگاه تصفیه خانه فاضلاب کرج
   • کارشناس آزمایشگاه
   • کارشناس مسئول آزمایشگاه تصفیه خانه فاضلاب کرج
   • کارشناس آزمایشگاه
   • کارشناس مسئول آزمایشگاه مناطق
   • کارشناس آزمایشگاه
تاریخ به روز رسانی:
1402/01/05
تعداد بازدید:
2509
Powered by DorsaPortal