۱۴۰۳ سه شنبه ۲ مرداد
A+
A-
وظایف

دفتر مطالعات و بررسی های فنی فاضلاب فعالیت خود را در اردیبهشت ماه سال 1399 با ادغام آبفا شهری و روستایی و تغییر چارت سازمانی شرت آب و فاضلاب استان آغاز نمود. دامنه فعالیت ها و توانمندی های این دفتر شامل موارد زیر می باشد:

 • تهیه و یا تأیید طرح های شبکه های جمع آوری و دفع فاضلاب شامل بررسی محدوده، توزیع جمعیت سرانه تولید فاضلاب، طراحی شبکه فاضلاب در حالات مختلف
 • کنترل بر طراحی و انجام مطالعات، نقشه های مربوط به شبکه ها و لوله گذاری، انتقال، جمع آوری، حفاری، ایستگاه های پمپاژ، تصفیه خانه ها و تاسیسات فاضلاب، ساختمان های اداری و انبار
 • ارائه نقشه های اجرائی شبکه، انتخاب جنس لوله ها و تهیه نقشه جزئیات اجرائی
 • نظارت بر تهیه اسناد مناقصه با توجه به طرح نهایی و نتایج حاصل از مطالعات انجام شده بر اساس استانداردها و ضوابط
 • تهیه و تأیید اسناد مناقصه و شرایط خصوصی پیمان های مربوط به طرح ها و همکاری در برگزاری مناقصه
 • نظارت بر کارهای ارائه شده مهندسین مشاور بر اساس قراردادهای منعقده، بررسی و تجزیه و تحلیل نسبت به گزارش های آنها
 • هماهنگی با واحدهای اجرائی به منظور اصلاح طرح های در حین اجرا و پیشنهادات سازنده در جهت گردش کاری مطلوب
 • نظارت بر انجام محاسبات فنی طرح های فاضلاب، تعیین فهرست مقادیر و مصالح مورد نیاز به منظور اجرای کار در طرح های شبکه، مشخصات فنی نقشه ها و نمودارهای مربوط و برآورد هزینه با استفاده از فهرست بهای استاندارد و یا فهرست سایر مراجع
 • نظارت بر تهیه پیش نویس قراردادها به منظور استفاده از خدمات مهندسین مشاور
 • تهیه و تنظیم برنامه زمان بندی عملیات طرح های مطالعاتی، نقشه برداری، اجرا، و بهره برداری فاضلاب
 • شرکت در جلسات فنی و مهندسی جهت انتخاب طرح های فاضلاب و ارائه نقاط ضعف و قوت طرح های موجود
 • تصویب نهایی نقشه ها، پروفیل ها، طرح ها و پروژه های فاضلاب
 • مشخص نمودن اولویت ها و ضرورت های مورد نیاز طرح های فاضلاب، مطالعه و بررسی آنها با توجه به مدت زمان شروع طرح تا مرحله رسیدن و ارائه نظرات اصلاحی در جهت پیشبرد کارها

 

تاریخ به روز رسانی:
1403/02/25
تعداد بازدید:
2617
Powered by DorsaPortal