۱۴۰۰ چهارشنبه ۱ ارديبهشت
A+
A-
دستورالعمل جابجایی کنتور
1- شناسایی کنتورهایی که نیاز به جابه جایی دارند توسط مأمور قرائت و اعلام به مشترک برای مراجعه به واحد نصب بر اساس فرم مربوطه و یا مراجعه موردی مشترک. (در صورت ارائه فرم مذکور به مشترک، مشترک به اداره بازرسی مراجعه و به اداره نصب هدایت می شود .

2- پذیرش وی توسط اداره نصب و تنظیم فرم جابه جایی کنتور

3- بازدید از ملک توسط اداره واگذاری و در صورت تغییر در عرصه و اعیان ملک، تفاوت حق انشعاب تسویه می شود .

4- در صورت داشتن بدهی آب، توسط اداره خدمات مشترکین بدهی آب بها نیز تسویه می‌شود .

5- توسط استادکاران اداره نصب از محل بازدید و در خصوص امکان جابجائی، مجوز حفاری آسفالت، نیاز به قطع از شبکه اصلی و اتصال انشعاب از نقطه دیگر شبکه، مسیر حفاری، لوازم موردنیاز برای اجرای عملیات اعلام نظر شده و راهنمائیهای لازم به مشترک ارائه می‌ شود .

6- چنانچه کنتور فقط نیاز به جابجائی و یا قطع و اتصال از نقطه دیگر اطلاعاتی مشترک و در خط فروش مربوطه ایجاد و از طریق اداره واگذاری قبض بانکها پرینت گرفته و مشترک برای واریز وجه متعلقه به بانک هدایت شده و توسط اداره حسابداری سند وجوه بر اساس سند فروش صادره اداره نصب را صادر و رسید مربوطه به مشترک تحویل و نسخه دوم در پرونده درج می شود .

7- استادکاران واحد نصب به محل اعزام شده و جایجایی کنتور به محل موردنظر انجام می شود .
تاریخ به روز رسانی:
1396/12/26
تعداد بازدید:
2852
Powered by DorsaPortal