۱۴۰۱ جمعه ۸ مهر
A+
A-
دستورالعمل تهیه نقشه

دستورالعمل فنی و عمومی جمع آوری اطلاعات دقیق مکانی وتوصیفی جهت تهیه نقشه GIS Ready شبکه آب و فاضلاب آبفای استان البرز در مقیاس

1:2000

به منظور استاندارد سازی و ایجاد یکنواختی در زمینه نقشه و اطلاعات مکانی و همچنین جلوگیری از دوباره کاری می بایست پیمانکاران شبکه آب و فاضلاب جهت تولید اطلاعات مکانی و برداشت عوارض خاص صنعت آب و فاضلاب ، به تفکیک عارضه در مقیاس 1:2000 با تعیین موقعیت مکانی و استفاده از دستگاه GPS دو فرکانسه و تهیه نقشه GIS Ready اقدام نمایند .

- فرآیند آماده‌سازی داده‌ها جهت وارد کردن در سیستم GIS را به اصطلاح GIS Ready گویند.

به علت امتیازاتی که در زیر به آنها اشاره خواهد شد فرمت shape file به عنوان فرمت ارائه فایل های GIS Ready انتخاب گردیده است.

1- سختاری ساده و بسیار متداول

2- موجود بودن اطلاعات توصیفی به همراه نقشه

3- امکان ارائه از طریق شبکه جهانی INTERNET

4- امکان انجام تحلیل های GISروی آن توسط بعضی از نرم افزارها

5- امکانات در دسترس برای تبدیل به سایر فرمت ها

6- پشتیبانی اغلب نرم افزارهای GIS از این فرمت

مدل ذخیره سازی اطلاعات عوارض در GIS به 3 صورت می باشد :
Point (نقطه) - عوارضی مانند: چاه آب، انواع شیر آلات ، اتصالات و منهول فاضلاب
Line (خط) – عوارضی مانند: شبکه خطوط انتقال آب و فاضلاب ، شبکه خطوط توزیع آب ، شبکه خطوط جمع آوری فاضلاب و راهها
Polygon (سطح) - عوارضی مانند: مخازن ، حوضچه شیر آلات و بلوک های شهری

تبصره :

پیمانکار موظف است به منظور بهبود و اصلاح زیر ساخت در اجرا با توجه به وسعت پروژه و صلاحدید کارفرما در خصوص تحویل نقشه GIS Ready در فازهای مختلف اقدام نماید تا در صورت تایید گروه GIS منجر به ارسال صورت وضعیت گردد و فاز بعدی انجام کار صورت پذیرد.

شرح عملیات اجرائی و تعریف کیفیت کار:

خدماتی که پیمانکار در چهار چوب قرار داد جهت برداشت و جمع آوری اطلاعات دقیق مکانی وتوصیفی ارائه می دهد بر اساس دستورالعمل های فنی مربوط به سازمان نقشه برداری ( نشریه های 95 و 119 ) خواهد بود.

نحوه عملیات برداشت به طرق زیر باید انجام پذیرد .

1- پیمانکار باید رویه و برداشت نقاط خود را به انضمام شناسنامه نقاط اصلی ( بنچ مارک ) و همچنین شناسنامه ایستگاههای برداشت خود را به دستگاه نظارت ارائه نماید و پس از تایید دستگاه نظارت تیم نقشه برداری پیمانکار مجوز آغاز عملیات نقشه برداری را خواهد داشت . نقاط مبنای ارتفاعی تهیه نقشه ها را می توان از سازمان نقشه برداری به صورت کتبی تهیه و جزء اسناد به ناظر ارائه نماید . در صورت عدم وجود نقاط مبنایی ارتفاعی از سوی سازمان نقشه برداری پیمانکار باید با رعایت کلیه استاندارد های سازمان نقشه برداری نقاط ارتفاعی ایجاد نماید.

2- به منظور تسریع در ایجاد و انتـقال نقاط شبکه ،استفاده از سیستم دریافت اطلاعات و تعیین موقعـیت مـکانی ماهـواره ای (G.P.S) دو فرکانسه با دقت بالا ، الزامی می باشد . و می بایست تعیین وبرداشت موقعیت مسطحاتی کلیه دریچه ( منهول های فاضلاب ، حوضچه ها) با روش RTK انجام پذیرد.

تبصره : پیمانکار مـوظف به ایجاد نقاط مـذکور بصورت پایدار و استاندارد در مجاورت علائم مشخصه و غیرقابل تغییر و تهیه کارت شناسائی و تصاویر دیجیتالی از مـوقعیت کلیه ایستگاههای ایجاد شده میباشد.

3- برداشت مختصات X,Y,Z مرکز کلیه دریچه های آب و منهول فاضلاب و سایر عوارض برداشتی باید با دقت مسطحاتی زیر 4 سانتی متر و حداقل دقت ارتفاعی 3 سانتیمتر انجام شود.

4- مبنای سیستم مسطحاتی نقشه های مذکور سیستم UTM با بیضوی مبنا 84 WGS باشد.

5- پیمانکار موظف است در هر مرحله از پروژه و در بازه های زمانی دوهفته یکبار از شروع پروژه فایل خام و پردازش شده نقاط برداشتی توسط GPS دو فرکانسه مربوط به اطلاعات Rover و Bass (فایل Rinex) را در اختیار کارفرما قرار دهد و در صورت تایید کارفرما نسبت به ادامه پروژه اقدام نماید.

6- پیمانکار باید تمامی لایه های عوارض مکانی آبفا و همچنین نقشه پایه شهری را از واحد GIS اخذ نماید.

7- کارفرما بخشی از داده ها را کنترل خواهد نمود و در صورتی که خطا بیش از حد تعیین شده باشد به ازای هر نقطه نا صحیح ، سه برداشت صحیح از صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد شد . اگر مجموع تعداد خطاها بیش از 5% تعداد نمونه ها باشد شرکت مخیر است نسبت به فسخ قرارداد ( در هر مرحله از انجام پروژه) و دریافت خسارت و یا تفاوت قیمت آن اقدام نماید.

8- امکان کنترل میدانی به گونه ای فراهم شود که قبل از پوشاندن خط یا حوضچه یا منهول، تایید گروه GIS محقق گردد و پس از آن پیمانکار در خصوص ارسال صورت وضعیت و انجام فاز بعدی پروژه اقدام نماید .

9- پیمانکار موظف است بعد از ترسیم و آماده سازی نقشه ها، کلیه لایه های اطلاعاتی راGISReady نماید. یعنی اطلاعات توصیفی جمع آوری شده را با توجه به کدهای درج شده به اطلاعات نقشه لینک نماید.

10- فایلهای خروجی باید به فرمتهای SHP و DWG ارائه گردد.

11- پیمانکار موظف است طرق قرارگیری اجزاء شبکه و همچنین جزئیات را در نقشه نهایی با رعایت سیمبل های استاندارد ترسیم نماید.

12- تهیه فایل GEODATA BASE بر اساس فرمت شرکت آبفا تهیه و ارائه گردد.

13- پیمانکار باید در برداشت اطلاعات فرمها دقت کافی را به عمل آورد و در تکمیل فرم تمام فیلد های توصیفی لحاظ گردد.

14- تشخیص صحیح یا غلط بودن فیلدهای تکمیل شده بر عهده ناظر می باشد که به طور راندوم توسط ناظر کنترل و به کل تعمیم داده می شود.

15- اسامی کلیه خیابانهای اصلی و فرعی و اماکن عمومی باید بر روی نقشه ها و فایلهای ارائه شده ذکر نماید.

16- پیمانکار می بایست کنترل کیفی داده ها، آماده سازی اطلاعات مکانی و ساختاردهی اطلاعات توصیفی و ارائه متادیتا ، یکپارچه سازی اطلاعات مکانی و توصیفی و بارگذاری داده های را در محیط GIS اجرا نماید.

17- در هنگام ایجاد شبکه هندسی (Geometric Network) در عوارض شبکه آب و فاضلاب (در شبکه هندسی ایجاد شده خطوط لوله آب و فاضلاب توسط Arc ها و دیگر عوارض بعنوان Node ها مدلسازی شوند ) با قواعد اتصال زیر :.

1- Node شیرآلات تنها روی خطوط لوله ایجاد گردد.

2- با توجه به نوع قطر خطوط امکان اتصال آن به خطوط دیگر میسر گردد.

3- Node چاه ها و مخازن فقط در ابتدای خطوط لوله وجود داشته باشد.

4- Node منهول هاروی خطوط فاضلاب ایجاد گردد.

5- با توجه به نوع قطر خطوط فاضلاب امکان اتصال آن به خطوط دیگر میسر گردد (بعنوان مثال امکان اتصال خط لوله انشعاب فاضلاب به خط لوله انتقال فاضلاب وجود نداشته باشد)

6- جهت حرکت آب و فاضلاب طبق داده های ارتفاعی و جهت شیب مشخص گردد.

8- خطوط متصل عاری از خطاهای Overshoot و Undershoot باشند.

9- ساختاردهی و انتساب اطلاعات توصیفی به عوارض شبکه آب و فاضلاب.

و سایر موارد بر اساس قوانین Topology و Geometric Network در مورد GIS ready نمودن عوارض point، Line و Polygon مربوط به آبفا باید رعایت گردد.

18- کلیه مشخصات توصیفی (پیوست ) اقلام مکـانی موجود در نقشه ها در نرم افزار بانک اطلاعاتی مورد نظر ذخیره خواهد شد لذا در صورت نیاز به درج مشخصات توصیفی در نقشه نظیرنام ،کد ،‌قطر و از ابزار Annotation و Attribute مطابق نظر ناظر عالی استفاده گردد.

19- در حاشیه نقشه اطلاعات زیر حتماً ارائه گردد:

1. جهت شمال جغرافیایی

2. مقیاس نقشه به دو صورت نوشتاری و ترسیمی

3. سیستم تصویر نقشه و مشخصات آن بطور مثال اگر نقشه در سیستم مختصات UTM ترسیم شده است شماره قاچ Zone منطقه حتماً مشخص گردد.

4. لژاند و معنای علائم و سمبل های مورد استفاده

5. نام کارفرما ، مجری و ناظر و نام منطقه

تاریخ به روز رسانی:
1397/06/14
تعداد بازدید:
4183
Powered by DorsaPortal