۱۴۰۰ چهارشنبه ۱ ارديبهشت
A+
A-
راهنمای خدمات آب و فاضلاب
 1. واگذاری انشعاب آب ( کد 15031452100)
 در دسترس قراردادن وفراهم بودن امکان برداشت و استفاده آب از شبکه آبرسانی توسط انشعاب آب و وسایل اندازه گیری (کنتور) ، با ظرفیت مشخص و با فشار مقرر و کیفیت مناسب ( در نقطه تحویل ) اعم از اینکه مشترک از این ظرفیت استفاده نماید یا ننماید .( بند 17-4 آیین نامه عملیاتی)
 

 1. واگذاری انشعاب فاضلاب ( کد15031452101)
فراهم بودن امکان تخلیه و دفع فاضلاب به شبکه جمع آوری عمومی فاضلاب به تناسب مصرف آب و ظرفیت مقرر و مشخصات توافق شده در قرارداد برقراری انشعاب فاضلاب ، اعم از اینکه مشترک از این ظرفیت استفاده نماید یا ننماید .( بند 18-4آیین نامه عملیاتی)
 

 1. پاسخ به استعلام ( کد15031453101)
تعیین بدهی و وضعیت انشعاب آب و فاضلاب و پاسخ به استعلام
 

 1. تغییر کاربری انشعاب ( کد15031453100)
تغییر نوع کاربری انشعاب ( با رعایت بند 33-4 آیین نامه عملیاتی)
 

 1. تغییر مشخصات ( کد15031453102)
تغییر مشخصات ملک و مالک پس از بررسی اسناد و مدارک ارائه شده ( با رعایت بند 30-4 آیین نامه عملیاتی)
 

 1. تغییر واحد مسکونی ( کد15031453103)
افزایش یا کاهش تعداد واحد مسکونی بر اساس مدارک ارائه شده
 

 1. تغییر ظرفیت قراردادی( کد15031453104)
افزایش یا کاهش ظرفیت قراردادی املاک غیر مسکونی بر اساس مدارک ارائه شده ( با رعایت مفاد بند 19-4 آیین نامه عملیاتی)
 

 1. تغییر قطر انشعاب( کد15031453105)
  افزایش یا کاهش قطر انشعاب موجود به درخواست مشترک ( با رعایت بند 21-4آیین نامه عملیاتی)
 1. تفکیک کنتور( کد15031453106)
نصب کنتور های فرعی به درخواست مشترک در صورت دارا بودن شرایط
 

 1. تغییر مکان وسایل اندازه گیری( کد15031453107)
جابجایی کنتور و سیفون فاضلاب ، تغییر سطح انشعاب ، تغیر مسیر انشعاب
 

 1. آزمایش کنتور( کد15031453108)
بررسی صحت عملکرد کنتور پس از درخواست مشترک و پرداخت هزینه مربوطه
 

 1. تعویض کنتور( کد15031453109)
جایگزین نمودن کنتور جدید بجای کنتور خراب یا فرسوده ملک ( با رعایت بند 39-4آیین نامه عملیاتی)
 

 1. نصب سیفون اضافی فاضلاب ( کد15031453110)
نصب سیفون دوم یا سوم فاضلاب ملک بر اساس درخواست متقاضی و در صورت وجود شرایط
 

 1. قطع موقت و وصل انشعاب ( کد15031453111)
قطع و وصل انشعاب آب /فاضلاب به درخواست مشترک ( با رعایت بند 41-4 و 40-4 آیطن نامه عملیاتی)
 

 1. جمع آوری یا ادغام انشعاب ( کد15031453112)
جمع آوری انشعابات اضافی ملک در صورت ادغام دو یا چند ملک دارای انشعاب ( با رعایت بند 42- 4 آیین نامه عملیاتی)
 

 1. صورتحساب میان دوره  ( کد15031453113)
ارائه صورت حساب قبل از پایان سیکل بر اساس شماره مصرف کنتور اعلام شده توسط مشترک
 

 1. بررسی صورتحساب  ( کد15031453114)
بررسی صورتحساب از نظر صحت محاسبه و همچنین بررسی مصارف آن از لحاظ اشتباه قرائت ، خرابی کنتور و یا لوله ترکیدگی
 

 1. اعلام کارکرد کنتور   ( کد15031453115)
اعلام شماره مصرف کنتور توسط مالک یا ساکنین ملک بدلیل عدم قرائت کنتور
 

 1. مشاهده سوابق ( المثنی و ...)   ( کد15031453116)
صدور قبض المثنی به درخواست مشترک
 

 1. فروش آب تانکری   ( کد15031453119)
فروش آب سیار از طریق تانکر
 

 1. درخواست خدمات پس از فروش   ( کد15031453000)
امکان ثبت کلیه درخواست های مشترکین به صورت کاملا غیر حضوری
 

 1. پیشنهادات ، انتقادات و بررسی شکایت   
امکان ثبت پیشنهاد ، درخواست و شکایت از طریق سامانه و پاسخگویی به درخواست ها
تاریخ به روز رسانی:
1396/12/26
تعداد بازدید:
6160
Powered by DorsaPortal