۱۴۰۰ چهارشنبه ۱ ارديبهشت
A+
A-
چارت سازمانی

معاونت مهندسی و توسعه

دفتر کنترل پروژه
دفتر تجهیز منابع مالی و توسعه مشارکت
دفتر فنی و خدمات مهندسی
دفتر اجرای طرحهای انتقال و توزیع آب
دفتر اجرای طرحهای جمع آوری و تصفیه فاضلاب
دفتر اجرای طرحهای تامین آب


دفتر کنترل پروژه
1- کنترل و ارزیابی پروژه ها
2- ارزیابی پیمانکاران طرف قرارداد شرکت
3- ارزیابی کیفی و فنی پیمانکاران شرکت کننده در مناقصات

دفتر تجهیز منابع مالی و توسعه مشارکت
1- تهیه نقشه راه جهت تأمین مالی مورد نیاز به منظور تکمیل پروژه های شرکت
2- پیگیری جهت استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و تأمین منابع مالی به روش های فاینانس داخلی و خارجی،اوراق مشارکت ریالی و ارزی، روشهای BOOوBOT و تسهیلات بانکهای داخلی کشور برای پروژه های آب و فاضلاب.

دفتر فنی و خدمات مهندسی
1- مطالعات آب و فاضلاب شهرهای تحت پوشش استان و پیگیری تصویب طرحها در آبفا کشور
2- طراحی و تهیه اسناد مناقصه پروژه های مربوط به آب و فاضلاب و ساختمان
3- تهیه اسناد مناقصه حفاری چاهها
4- عملیات نقشه برداری
5- تهیه نقشه ها و برآورد مربوط به سهم سرانه سرمایه گذاری مشترکین

دفتر اجرای طرحهای انتقال و توزیع آب
1- اجرای شبکه های آب و خطوط انتقال و توزیع و مخازن ذخیره آب شهری

دفتر اجرای طرحهای جمع آوری و تصفیه فاضلاب
1- اجرای شبکه های لوله گذاری فاضلاب و تصفیه خانه های فاضلاب

دفتر اجرای طرحهای تامین آب
1- کارشناسی و تعیین محل چاهها
2- حفاری ، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ چاهها
تاریخ به روز رسانی:
1396/12/26
تعداد بازدید:
4252
Powered by DorsaPortal