خدمات الکترونیک 
نرم افزار های تلفن همراه
۱- آبفای استان البرز 
iOS & Android
 لینک دانلود نرم افزار
 
۲- پایگاه خبری آبفای البرز 
 iOS & Android
لینک دانلود نرم افزار
 
 
  
سخن روز
گنجينه دانش را بهرقيمتي بخرند ارزان است
فراخوان اولويت هاي تحقيقاتي
اولويت هاي تحقيقاتي سال 1396 شركت آب و فاضلاب البرز
1. تصفيه و گند زدايي ورودي تصفيه خانه هاي آب به روش الكتريكي يا يون سازي كاتيوني
2. حذف و سنجش توامان آمونياك از پساب  خروجي با تكيه بر روش هاي نو ، پيشرفته و كم هزينه
3. بررسي مديريتي پيرامون بهره گيري از مزاياي انرژي هاي نو به منظور استفاده از آن در هوادهي فاضلاب در استخر هاي فاكولتاتيو
4. ارائه روشهاي نوين حفاظت از لوله جدار وآبده چاه از خوردگي

ادامه مطلب ...
امور فرهنگی
حضرت آیت ا... خامنه ای مدظله العالی:
من می خواهم این واجب فراموش شده اسلام را به یاد شما و ملت ایران بیاورم:
امر به معروف و نهی از منکر

تصفیه خانه آب شماره 2 کرج

تصفیه خانه فاضلاب در حال ساخت هشتگرد

تصفیه خانه فاضلاب کرج

شرکت آب فاضلاب استان البرز  /   سامانه پیام کوتاه 30007122  /   سامانه تلفنی 122  سامانه بلوتوث  سامانه پرداخت قبض 1522 /  تلفن گویای ارتباطات مردمی وزارت نیرو 88644850  /  شرکت آب و فاضلاب استان البرز

تماس با مدیران و معاونین

1. پاسخگوی کلیه سئوالات شرکت است.
  نام و نام خانوادگی: غلامرضا رضایی فر
  سمت: مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
  تلفن: 32117000 داخلی 132
  شماره فکس: 32241167
  rezaeifar@abfa-alborz.ir :  پست الکترونیک

 2.پاسخگوی مسایل مالی و پشتیبانی است بخش حسابداری جاری و چک و امور اداری و انبارها

  نام و نام خانوادگی: علی حق نگهدار
  سمت: سرپرست معاون مالی و پشتیبانی
  تلفن: 32117000 داخلی 194
  شماره فکس: 32206222
  noredinei@abfa-alborz.ir :  پست الکترونیک3.پاسخگوی مسایل منابع انسانی و آموزش، پژوهش و انفورماتیک، بودجه و بررسی های اقتصادی، کنترل طرحهای عمرانی، بهبود بهره وری و تحقیقات
  نام و نام خانوادگی: احمد کلانترزاده
  سمت: معاون برنامه ریزی و منابع انسانی
  تلفن: 32117406
  شماره فکس: 32117237
  kalantarzade@abfa-alborz.ir :  پست الکترونیک4.پاسخگوی مسایل خدمات مشترکین - قبوض، نصب و نظارت بر انشعابها و تعویض کنتور، وصول درآمد و مطالبات، اجرای تعرفه ها
  نام و نام خانوادگی: مهدی نظری
  سمت: سرپرست معاون مشترکین
  تلفن: 32117221
  شماره فکس: 32117221
  haghnegahdar@abfa-alborz.ir :  پست الکترونیک5.پاسخگوی مسایل خدمات مهندسی، طرحهای تامین آب، طرحهای انتقال و توزیع آب، طرحهای جمع آوری و تصفیه فاضلاب، تجهیزمنابع مالی و توسعه مشارکت ها.
  نام و نام خانوادگی: ابوالقاسم رمضانی
  سمت: سرپرست معاون مهندسی و توسعه
  تلفن: 34433610 داخلی 4
  شماره فکس: 34433610 
  manasaki@abfa-alborz.ir :  پست الکترونیک6.پاسخگوی مسایل آب به حساب نیامده، بهره برداری از شبکه چاهها، مخازن، تصفیه خانه ها
  نام و نام خانوادگی: قاسم صالحی
  سمت: معاونت بهره برداری
  تلفن: 32540786
  شماره فکس: 32515103
  salehi@abfa-alborz.ir :  پست الکترونیک7.پاسخگوی مسایل و مشکلات مردمی، ارتباط با خبرنگاران، رسانه ها، صداوسیما، اقدامات پژوهشی و نظرسنجی، آگهی ها، اخبار و...
  نام و نام خانوادگی: علیرضا لرستانی
  سمت: مدیرروابط عمومی و آموزش همگانی
  تلفن: 32211735
  شماره فکس: 32249251
  pr@abfa-alborz.ir :  پست الکترونیک8.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
  نام و نان خانوادگی: 
  سمت: مدیر آبفای کرج
  تلفن: 32508075
  شماره فکس: 32500626
  nazari@abfa-alborz.ir :  پست الکترونیک9.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
  نام و نام خانوادگی: افشین میر
  سمت: مدیر آبفای رجایی شهر
  تلفن: 34422426
  شماره فکس: 34422426
  meir@abfa-alborz.ir :  پست الکترونیک10.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
  نام و نام خانوادگی: علی برخوردار
  سمت: مدیر آبفای مهرشهر
  تلفن: 33536003
  شماره فکس: 33408106
  barkhurdar@abfa-alborz.ir :  پست الکترونیک11.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
  نام و نام خانوادگی: علی مجدی نسب
  سمت: مدیر آبفای فردیس
  تلفن: 2-36606461
  شماره فکس: 2-36606461
  majdinasab@abfa-alborz.ir :  پست الکترونیک12.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
  نام و نام خانوادگی: اصغر جعفری نسب
  سمت: مدیر آبفای هشتگرد جدید
  تلفن: 44221272-44263522
  شماره فکس: -
  jafarei@abfa-alborz.ir :  پست الکترونیک13.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
  نام و نام خانوادگی: علیرضا کروبی
  سمت: مدیر آبفای هشتگرد
  تلفن: 44225015- 44225016
  شماره فکس: 44225015- 44225016
 - :  پست الکترونیک14.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
  نام و نام خانوادگی: میرواسع حسین زاده
  سمت: مدیر آبفای اشتهارد
  تلفن: 37725641
  شماره فکس: -
  hoseinzadeh@abfa-alborz.ir :  پست الکترونیک15.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
  نام و نام خانوادگی: سیدمحمد حسین جزایری
  سمت: مدیر آبفای چهارباغ
  تلفن: 44562421
  شماره فکس: -
  jazayeri@abfa-alborz.ir :  پست الکترونیک16.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
  نام و نام خانوادگی: مهدی فتحعلی
  سمت: مدیر آبفای نظرآباد
  تلفن: 45325553- 45325554
  شماره فکس: -
  fathali@abfa-alborz.ir :  پست الکترونیک17.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
  نام و نام خانوادگی: علی یگانه مظهر
  سمت: مدیر آبفای طالقان
  تلفن: 44723150
  شماره فکس: -
  yegane@abfa-alborz.ir :  پست الکترونیک18.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
  نام و نام خانوادگی: محمدنیک فکر
  سمت: مدیر آبفای کمالشهر
  تلفن: 34713081
  شماره فکس: 34713081
  nikfekr@abfa-alborz.ir :  پست الکترونیک19.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
  نام و نام خانوادگی: شبر مهدوی راد
  سمت: مدیر آبفای کوهسار
  تلفن: 44327111
  شماره فکس: -
  mahdavi@abfa-alborz.ir :  پست الکترونیک20.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
  نام و نام خانوادگی: جعفر عالی
  سمت: مدیر آبفای گرمدره
  تلفن: 36108360
  شماره فکس: -
  aali@abfa-alborz.ir :  پست الکترونیک21.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
  نام و نام خانوادگی: حمیدرضا سامانی
  سمت: مدیر آبفای ماهدشت
  تلفن: 37303616- 37303617
  شماره فکس: 37303616- 37303617
 samanei@abfa-alborz.ir :  پست الکترونیک22.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
  نام و نام خانوادگی: اسماعیل موحدیان
  سمت: مدیر آبفای محمدشهر
  تلفن: 36213535
  شماره فکس: 36213535
 movahedian@abfa-alborz.ir :  پست الکترونیک23.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
  نام و نام خانوادگی: یوسف شکری
  سمت: مدیر آبفای آسارا
  تلفن: 35270267
  شماره فکس: -
  shukri@abfa-alborz.ir:  پست الکترونیک

بازدید : 11424 16 اسفند 1396 ساعت 11:52 ق.ظ
 

پرسش های متداول
آب   ( 1 تير 1396)
قبض آب   ( 29 خرداد 1396)
آب   ( 19 خرداد 1396)
آب شرب   ( 14 خرداد 1396)
صورتحساب   ( 28 ارديبهشت 1396)
نظرسنجی
در صورتی که در سال 96 به ادارات زیر پوشش شرکت آب و فاضلاب استان البرز مراجعه کرده اید، آیا از عملکرد این شرکت رضایت داشته اید؟
نظرسنجی
آیا ارتباط با بخشهای مختلف آبفا از کانالهای مختلف (سایت، 122، روابط عمومی و... برای شما آسان بوده است؟
باکس خبرنامه ایمیل
آمار بازدید
  • کل بازدید : 3791181
  • بازدید امروز : 758
  • بازدید دیروز : 2619
  • بازدید این ماه : 67692
  • آخرین بازدید : يكشنبه 2 ارديبهشت 1397 (09:30) ق.ظ
آخرین بروزرسانی

سه شنبه 24 بهمن 1396، ساعت 11:10