خدمات الکترونیک 
نرم افزار های تلفن همراه
۱- آبفای استان البرز 
iOS & Android
 لینک دانلود نرم افزار
 
۲- پایگاه خبری آبفای البرز 
 iOS & Android
لینک دانلود نرم افزار
 
 
  
سخن روز
تمام لذت عمرم همین است که مولایم امیرالمومنین است . . .
فراخوان اولويت هاي تحقيقاتي
اولويت هاي تحقيقاتي سال 1396 شركت آب و فاضلاب البرز
1. تصفيه و گند زدايي ورودي تصفيه خانه هاي آب به روش الكتريكي يا يون سازي كاتيوني
2. حذف و سنجش توامان آمونياك از پساب  خروجي با تكيه بر روش هاي نو ، پيشرفته و كم هزينه
3. بررسي مديريتي پيرامون بهره گيري از مزاياي انرژي هاي نو به منظور استفاده از آن در هوادهي فاضلاب در استخر هاي فاكولتاتيو
4. ارائه روشهاي نوين حفاظت از لوله جدار وآبده چاه از خوردگي

ادامه مطلب ...
امور فرهنگی
حضرت آیت ا... خامنه ای مدظله العالی:
من می خواهم این واجب فراموش شده اسلام را به یاد شما و ملت ایران بیاورم:
امر به معروف و نهی از منکر

تصفیه خانه آب شماره 2 کرج

تصفیه خانه فاضلاب در حال ساخت هشتگرد

تصفیه خانه فاضلاب کرج

شرکت آب فاضلاب استان البرز  /   سامانه پیام کوتاه 30007122  /   سامانه تلفنی 122  سامانه بلوتوث  سامانه پرداخت قبض 1522 /  تلفن گویای ارتباطات مردمی وزارت نیرو 88644850  /  شرکت آب و فاضلاب استان البرز

شرح وظایف دفتر آمار و فن آوری اطلاعات

 1. دریافت اهداف ، سیاستها و خط مشی از مدیریت مافوق و هماهنگ کردن برنامه های دفتر با خط مشی و سیاستها
 2. حصول اطمینان از آمادگی امکانات در واحدهای تحت نظارت شامل نیروی انسانی ، ملزومات و سایر موارد مورد لزوم
 3. ایجاد هماهنگی در ساختار و محتوای منابع اطلاعات شرکت و به روز نگهداشتن آنها
 4. استقرار شبکه رایانه ای و تسهیل در دست یابی و استفاده کارکنان
 5. بررسی و تائید تقاضاهای رسیده از نقطه نظر فنی و امکانات موجود برای ارائه خدمات
 6. پیش بینی و نظارت بر تهیه و استقرار سیستمهای مکانیزه و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مناسب مورد نیاز واحدها و توسعه و بهبود سیستمهای موجود و بکارگیری و استفاده از تکنولوژی های جدید در جهت بهبود کارآئی آنها و برنامه ریزی جهت از رده خارج نمودن سیستمهای غیر کارآمد
 7. حفاظت و پشتیبانی از نرم افزارها و سخت افزارهای موجود و امور مربوط به تعمیرات و ارتقاء تجهیزات سخت افزاری و سیستمهای نرم افزاری
 8. نصب و راه اندازی سیستم مناسب گردش اطلاعات
 9. نظارت بر طراحی گردش اطلاعات در سازمان و تدوین فرمهای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز
 10. نظارت بر اجرای سیستم اطلاعات مدیریت از طریق نصب نرم افزارهای مرتبط بهم و تهیه گزارشات مورد نیاز و ایجاد سیستم ذخیره سازی و حفظ اطلاعات
 11. ایجاد و نگهداری بانک اطلاعات مدیران و ارائه مشاوره به مدیران
 12. نظارت بر نصب و راه اندازی سیستم اتوماسیون اداری
 13. برقراری ارتباط با پایگاههای اطلاعاتی جهت تسهیل در دریافت اطلاعات با در نظر گرفتن اصول صرفه جویی و توجیه اقتصادی و توزیع آنها به منظور استفاده واحدهای مربوط
 14. نظارت بر آشنا سازی و راهنمائی کاربران ( در استفاده از تجهیزات نرم و سخت افزاری )
 15. نظارت بر تهیه و ارائه گزارشات تلفیقی از نتایج فعالیتهای شرکت و ارائه آن به مرجع ذیربط
 16. طراحی شبکه رایانه طبق مشخصات فنی مورد نیاز
 17. طراحی و پیکربندی سخت افزاری از طریق نصب، راه اندازی، نگهداری، پشتیبانی و عیب یابی  سخت افزارها و دستگاههای جانبی
 18. پیش بینی و برآورد قیمت سخت افزار پروژه های رایانه ای و یا مراکز کنترل و تهیه کلیه تجهیزات سخت افزاری
 19. نصب مرکز کنترل شبکه رایانه ای بر اساس برنامه و نیاز شرکت
 20. نصب لوازم و قطعات جانبی جهت افزایش کارآئی دستگاهها و تعویض قطعات مورد نیاز
 21. تهیه برنامه زمانبندی اجرای پروژه های رایانه ای شرکت
 22. شناسائی سیستمهای معیوب شبکه ای و تعمیر و تعویض قطعات معیوب رایانه و تهیه مشخصات کلیه دستگاهها و تشخیص و تعیین نیازهای موجود سیستمهای کامپیوتری
 23. بررسی  و شناسائی و تأمین تجهیزات سخت افزاری و پشتیبانی سخت افزاری و حفظ و نگهداری کامپیوتر و دستگاههای جانبی
 24. بازدیدهای دوره ای از مجموعه سخت افزارهای مورد عمل و انجام اقدامات پیشگیرانه
 25. انجام اقدامات لازم جهت بالابردن ظرفیت های سخت افزاری و برآورد و تهیه و تنظیم فهرست فنی قطعات مورد نیاز و انطباق خریدهای انجام شده با مشخصات و استانداردهای فنی  
 26. تهیه دستور العمل های بهره برداری و نگهداری دستگاهها و ارائه راهکار و پیشنهاد در زمینه بهینه سازی وضعیت موجود سخت افزاری
 27. تامین خطوط ارتباطی مخابرات داده ها
 28. نگهداری و نظارت بر کارکرد مناسب خطوط مخابرات داده ها
 29. در اختیار قراردادن امکانات شبکه جهت مدیران و کارشناسان و استفاده کنندگان مختلف ستادی
 30. رسیدگی به صورت وضعیت پیمانکاران شرکت و انطباق آن با پیشرفت کار در زمینه سخت افزار براساس قراداد
 31.  
 32. جمع آوری اطلاعات از سیستم های موجود و تجزیه و تحلیل آنها و مشخص نمودن اهداف سیستم ها و طرح ریزی سیستم مناسب و تعیین مسیر منطقی هر یک از برنامه ها
 33. تهیه و تنظیم پیش نویس متون فنی مربوط به فرابری داده ها و دریافت مشخصات کلی برنامه ها و تعیین جزئیات (شامل بررسی ورودیها، طراحی رکوردها و فیلدها ، جداول خروجی و فایلهای اطلاعاتی و ... ) و بر اساس آن انتخاب بسته های نرم افزاری مورد نیاز سازمان  
 34. همـکاری بـا طـراحان و بـرنامه نویسان به منظور تـهیه و پیاده سازی برنامه های کاربردی مورد نیاز و ارتباط با مراکز نرم افزاری جهت پشتیبانی سیستمها
 35. تهیه برنامه و برآورد هزینه ها و منابع مورد نیاز طرحهای ذیربط و حصول اطمینان از صحت عملکرد و ارتباط منطقی برنامه ها با یکدیگر
 36. تهیه و ایجاد سیستمهای نرم افزاری جدید یا بهبود دستگاههای موجود
 37. تعیین روشهای حفاظت و کنترل سیستمهای رایانه های (مشترک) و همکاری در رفع اشکالات احتمالی و پشتیبانی و نگهداری از سیستمهای موجود
 38. تهیه برنامه زمانی اجرای پروژه های سیستم، تعیین نیازمندیهای پرسنلی و نیازهای آموزشی برای پروژه های سیستم
 39. آزمایش سیستم بوسیله داده های آزمایشی بمنظور حصول اطمینان از انطباق عملکرد ، نتایج با خواسته ها و رفع اشکالات احتمالی
 40. انباشت و تنظیم برنامه ها در حافظه دستگاهها با حافظه کمکی برای استفاده های بعدی
 41. رفع اشکالات احتمالی که در جریان استفاده عملی از برنامه ها پیش می آیند
 42. ایجاد و پیاده سازی بانکهای اطلاعاتی و آزمایش صحت عملکرد و تهیه گزارشات لازم
 43. حفاظت از داده ها و سیستم های اطلاعاتی و تعیین فرمهای ورودی و خروجی و عملکردهای سیستم و توسعه روشهای کنترل و حفاظت بانکهای اطلاعاتی بر اساس دستور العمل تهیه شده
 44. نگهداری و پشتیبانی و حفاظت فایل ها و سیستم ها و حصول اطمینان از عدم آسیب بانک های اطلاعاتی از طریق نصب و راه اندازی سیستمهای حفاظتی جهت جلوگیری از ورود ویروس به سیستم شبکه ای
 45. آشنا ساختن ، آموزش و راهنمائی کارشناسان و استفاده کنندگان مختلف برای استفاده موثر از بانک های اطلاعاتی ، نرم افزارهای مورد استفاده و امکانات شبکه کامپیوتری
 46.  اجرای سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) به همراه عهده داری مسئولیت ورود اطلاعات مربوط به گزارشات سیستم اطلاعات مدیریت (MIS)
 47. مطالعه و بررسی و شناسائی نرم افزارهای مورد نیاز شرکت و تداوم در بهبود نرم افزاری
 48. شرکت در سمینارها و کلاس های آموزشی و کاربردی جهت تقویت و ارتقاء دانش فنی مرتبط با فعالیت های مربوط
 49.  
 50. مطالعه در مورد نحوه جمع آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز و تهیه و پیشنهاد فرمهای لازم
 51. همکاری در تهیه و طراحی فرمهای مورد نیاز ورود و دریافت اطلاعات با واحدهای سازمانی
 52. طراحی گردش اطلاعاتی در سازمان و تدوین فرمهای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز
 53. راهنمایی واحدهای مختلف سازمان در نحوه تکمیل فرمهای آماری و گزارشات و تقسیم کار بین گروههای مختلف جمع آوری اطلاعات
 54. بررسی نحوه جمع آوری اطلاعات و پیگیری در جمع آوری اطلاعات و آمار ،تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات جمع آوری شده به منظور مشخص نمودن روند پیشرفت فعالیتهای مختلف سازمان و نشان دادن نقاط ضعف آنها
 55. ایجاد بانکهای اطلاعاتی مورد نیاز در چارچوب اطلاعات مورد نیاز
 56. طبقه بندی آمار و اطلاعات و خروجیها
 57. جمع آوری و به روز نگهداشتن اطلاعات مورد نیاز شرکت و کنترل اطلاعات جمع آوری شده بر اساس خروجی سیستم و نظارت بر ارسال بموقع اطلاعات
 58. انجام محاسبات آماری و ریاضی مورد لزوم و ارائه گزارشات ادواری و آمار توجیهی در خصوص طرحها و بررسی اولویت اجرای آنها از دیدگاه اقتصادی
 59. تهیه گزارشات مورد نیاز با اجرای سیستم اطلاعات مدیریت و پردازش اطلاعات و آمار جهت دسترسی کاربران
   
بازدید : 7372 25 مرداد 1391 ساعت 10:51 ق.ظ
 

پرسش های متداول
آب   ( 1 تير 1396)
قبض آب   ( 29 خرداد 1396)
آب   ( 19 خرداد 1396)
آب شرب   ( 14 خرداد 1396)
صورتحساب   ( 28 ارديبهشت 1396)
نظرسنجی
در صورتی که در سال 96 به ادارات زیر پوشش شرکت آب و فاضلاب استان البرز مراجعه کرده اید، آیا از عملکرد این شرکت رضایت داشته اید؟
نظرسنجی
آیا ارتباط با بخشهای مختلف آبفا از کانالهای مختلف (سایت، 122، روابط عمومی و... برای شما آسان بوده است؟
باکس خبرنامه ایمیل
آمار بازدید
 • کل بازدید : 3788422
 • بازدید امروز : 618
 • بازدید دیروز : 3070
 • بازدید این ماه : 64933
 • آخرین بازدید : شنبه 1 ارديبهشت 1397 (09:50) ق.ظ
آخرین بروزرسانی

سه شنبه 24 بهمن 1396، ساعت 11:10