خدمات الکترونیک 
نرم افزار های تلفن همراه
۱- آبفای استان البرز 
iOS & Android
 لینک دانلود نرم افزار
 
۲- پایگاه خبری آبفای البرز 
 iOS & Android
لینک دانلود نرم افزار
 
 
  
سخن روز
وارد عمل شدن بدون برنامه ریزی علت همه شکست هاست
فراخوان اولويت هاي تحقيقاتي
اولويت هاي تحقيقاتي سال 1396 شركت آب و فاضلاب البرز
1. تصفيه و گند زدايي ورودي تصفيه خانه هاي آب به روش الكتريكي يا يون سازي كاتيوني
2. حذف و سنجش توامان آمونياك از پساب  خروجي با تكيه بر روش هاي نو ، پيشرفته و كم هزينه
3. بررسي مديريتي پيرامون بهره گيري از مزاياي انرژي هاي نو به منظور استفاده از آن در هوادهي فاضلاب در استخر هاي فاكولتاتيو
4. ارائه روشهاي نوين حفاظت از لوله جدار وآبده چاه از خوردگي

ادامه مطلب ...
امور فرهنگی
حضرت آیت ا... خامنه ای مدظله العالی:
من می خواهم این واجب فراموش شده اسلام را به یاد شما و ملت ایران بیاورم:
امر به معروف و نهی از منکر

تصفیه خانه آب شماره 2 کرج

تصفیه خانه فاضلاب در حال ساخت هشتگرد

تصفیه خانه فاضلاب کرج

شرکت آب فاضلاب استان البرز  /   سامانه پیام کوتاه 30007122  /   سامانه تلفنی 122  سامانه بلوتوث  سامانه پرداخت قبض 1522 /  تلفن گویای ارتباطات مردمی وزارت نیرو 88644850  /  شرکت آب و فاضلاب استان البرز

چارت

نمودار تشکیلات کلی واحدهای تابعه
شرکت آب و فاضلاب شهری استان البرز

 
  • مدیرعامل 
 
الف. مديريت آب و فاضلاب کرج
کرج
رجايي شهر
مهرشهر
فردیس
کمالشهر
 ماهدشت
اشتهارد
گرمدره
محمدشهرومشکین دشت
 
ب. مديريت آب وفاضلاب  ساوجبلاغ
هشتگرد
چهارباغ
شهر جديد هشتگرد
كوهسار
 
ج.  آب و فاضلاب منطقه نظرآباد

د. آب و فاضلاب منطقه 
طالقان

 
تعـداد پسـت :   519
 
نمودار تشکیلات تفصیلی
مدیریت آب و فاضلاب کرج
  • مدير عامل
مدیر 
کارشناس حقوقی 1
مسوول حراست 1
متصدی اموردفتری وكاربر رایانه1
کارشناس هماهنگی 1

1. آب و فاضلاب منطقه کرج 
2. آب و فاضلاب منطقه رجایی شهر
3. آب و فاضلاب منطقه مهرشهر 
4. آب و فاضلاب منطقه فردیس
5. آب و فاضلاب منطقه محمدشهرومشکین دشت
6. آب و فاضلاب منطقه کمال شهر
7. آب و فاضلاب منطقه ماهدشت 
8. اداره آب و فاضلاب اشتهارد

9. اداره آب و فاضلاب گرمدره

 

نمودار تشکیلات تفصیلی
 
آب و فاضلاب منطقه کرج درجه دو

 
مديريت آب و فاضلاب کرج
مدیر
مسوول آمار و اطلاعات 1
متصدی امور دفتری و کاربر رایانه 1

 
1. اداره  بهره برداری فاضلاب
2. اداره بهره برداری تأسیسات آب 
3. اداره بهره برداری شبکه آب 
4. اداره فنی و اجرایی
5. اداره خدمات مشترکین و درآمد 
6. اداره عمومی و پشتیبانی

 
نمودار تشکیلات تفصیلی
آب و فاضلاب منطقه کرج درجه دو
 
مدير منطقه
الف. رئیس اداره فنی و اجرایی 
کارشناس عمران 2

ب. رئیس اداره خدمات مشترکین و درآمد
1. کارشناس  خدمات مشترکین 2
2. متصدی خدمات مشترکین 2
3. متصدی پذیرش مشترکین 4
4. بایگان امور مشترکین 1
5. مأمور قرائت کنتور و توزيع قبوض *7
6. کارشناس درآمد 2

7. کارشناس وصول مطالبات 2
 
ج. رئیس اداره عمومی و پشتیبانی  
1. مسوول امور پرسنلی ورفاه 1
2. مسوول دبیرخانه و بایگانی 1
3. کارپرداز و کمک کارشناس مالی 1
4. مسوول انبار 1
5. کارگر انبار * 1
6. راننده وسائط نقلیه سبک * 1
7. راننده وسائط نقلیه سنگین*7

 
د. رئیس اداره بهره برداری فاضلاب
کارشناس بهره برداری فاضلاب  1

ه. رئیس اداره بهره برداری تأسیسات آب 
1. کارشناس  تعمیر و نگهداری PM  2
2. تكنسينتعمیر و نگهداری PM  1
3. کارشناس تله متری و کنترل از راه دور2
4. کارشناس بهره برداریچاه ها و مخازن 2
5. مأمور مراقب تأسیسات و تجهیزات *12
6. کارگر تأسیسات *10

ی. رئیس اداره بهره برداری شبکه آب
1. کارشناس  بهره برداری شبکه و انشعابات  1
2. تکنسین بهره برداری شبکه و انشعابات  3
3. کارشناس اطلاعات جغرافیایی GIS  1
4. استاد کار تعمیرات شبکه و انشعابات *10
5. کارگر تعمیرات شبکه و انشعابات *31
 
نمودار تشکیلات تفصیلی
آب و فاضلاب منطقه مهرشهر درجه دو

 
مديريت آب و فاضلاب کرج
مدیر 
مسوول آمار و اطلاعات 1 
مسوول فنی و اجرایی 1
متصدی اموردفتری وکاربررایانه 1

 
1. ادارهبهره برداری 
2. اداره مشترکین و درآمد 
3. ادارهعمومی و پشتیبانی 


مدیر منطقه 
الف. رئيس اداره خدمات مشترکین و درآمد
1. کارشناس  خدمات مشترکین 2
2. متصدی خدمات مشترکین 5
3. کارشناسپذیرش مشترکین1
4. بایگان امور مشترکین 1
5. مأمور قرائت کنتورو توزيع قبوض *5
6. کارشناس درآمد2
7. کارشناسوصول مطالبات 1
8. کمک کارشناس وصول مطالبات 1

ب. رئيس ادارهعمومی و پشتیبانی  
1. مسوول امور پرسنلی ورفاه 1
2. مسوول دبیرخانه و بایگانی 1
3. کارپرداز و کمک کارشناس مالی 1
4. مسوول انبار 1
5. راننده *3
 
ج. رئیس اداره بهره برداری فاضلاب
کارشناس بهره برداری فاضلاب  1

د. رئیس اداره بهره برداری تأسیسات آب 
1. کارشناس  تعمیر و نگهداری PM  1
2. کارشناس تله متری و کنترل از راه دور 1
3. کارشناس بهره برداریچاه ها و مخازن 1
4. تکنسین بهره برداریچاه ها و مخازن 2
5. مأمور مراقب تأسیسات و تجهیزات *16

ه. رئیس اداره بهره برداری شبکه آب
1. کارشناس  بهره برداری شبکه و انشعابات 2
2. تکنسین بهره برداری شبکه و انشعابات  1 
3. کارشناس اطلاعات جغرافیایی GIS  1
4. استاد کار تعمیرات شبکه و انشعابات *5
5. کارگر تعمیرات شبکه و انشعابات *13
 
نمودار تشکیلات تفصیلی
آب و فاضلاب منطقه رجايي شهر درجه سه

مديريت آب و فاضلاب کرج
مدیر 
کارشناس فنی 1
مسوول آمار و اطلاعات 1
متصدی امور دفتری و کاربر رایانه 1

 
1. اداره بهره برداری 
2. اداره خدمات مشترکین و درآمد 
3. اداره امور عمومی و پشتیبانی 

مدیر منطقه
الف. رئیس اداره خدمات  مشترکین و درآمد
1. کارشناس  خدمات مشترکین 2
2. متصدی خدمات مشترکین 1
3. کارشناسپذیرش مشترکین 1
4. بایگان امور مشترکین 1
5. مأمور قرائت کنتورو توزيع قبوض *5

ب. رئیس ادارهامور عمومی و پشتیبانی  
1. مسوول امور پرسنلی ورفاه 1
2. مسوول دبیرخانه و بایگانی 1
3. کارپرداز و کمک کارشناس مالی 1
4. مسوول انبار 1
5. راننده *3

ج. رئیس اداره بهره برداری
 
1. کارشناس مسوول بهره برداری فاضلاب 1
کارشناس بهره برداری فاضلاب  1

2. کارشناس مسوول تله متری و  بهره برداری تأسیسات آب 1
-کارشناس  تعمیر و نگهداری PM  1
-تکنسین بهره برداریچاه ها و مخازن 1
-مأمور مراقب تأسیسات و تجهیزات *12

3. کارشناس  مسوول بهره برداری شبکه وانشعابات  1
-کارشناس بهره برداری شبکه و انشعابات  1 
-کارشناس اطلاعات جغرافیایی GIS  1
-استاد کار تعمیرات شبکه و انشعابات *6
-کارگر تعمیرات شبکه و انشعابات *11

 
نمودار تشکیلات تفصیلی
آب و فاضلاب منطقه فردیس درجه سه

 
مديريت آب و فاضلاب کرج
مدیر 
کارشناس فنی 1
مسوول آمار و اطلاعات 1
متصدی امور دفتری و کاربر رایانه 1

 
1. اداره بهره برداری 
2. اداره خدمات مشترکین و درآمد 
3. اداره امور عمومی و پشتیبانی 

مدیر منطقه
الف. رئیس ادارهخدمات مشترکین و درآمد
1. کارشناس  خدمات مشترکین 1
2. متصدی خدمات مشترکین 4
3. كارشناسپذیرش مشترکین 1
4. بایگان امور مشترکین 1
5. مأمور قرائت کنتور و توزيع قبوض *1
6. کارشناس درآمد 1
7. کارشناسوصول مطالبات 1
8. کمک کارشناس وصول مطالبات 1

ب. رئیس اداره امورعمومی و پشتیبانی  
1. مسوول امور نقلیه 1
-راننده *5
- متصدی امور خدمات *1

2. مسوول امور پرسنلی ورفاه 1
3. مسوول دبیرخانه و بایگانی 1
4. کارپرداز و کمک کارشناس مالی 2
5. مسوول انبار 1

ج. رئیس اداره بهره برداری 
1. کارشناس مسوول تله متری و  بهره برداری تأسیسات آب 1
-کارشناس  تعمیر و نگهداری PM  1
-تکنسین بهره برداریچاه ها و مخازن 2
-مأمور مراقب تأسیسات و تجهیزات *5

2. کارشناس  بهره برداری شبکه و انشعابات  1
3. تکنسین بهره برداری شبکه و انشعابات  1
4. کارشناس اطلاعات جغرافیایی GIS  1
5. استاد کار تعمیرات شبکه و انشعابات *6
6. کارگر تعمیرات شبکه و انشعابات *7
 
نمودار تشکیلات تفصیلی
آب و فاضلاب منطقه محمدشهر و مشکین دشت درجه سه

مديريت آب و فاضلاب کرج
مدیر 
مدیر کارشناس فنی 1
متصدی امور دفتری و کاربر رایانه 1

 
1. اداره بهره برداری 
2. اداره خدمات مشترکین و درآمد 

مدیر منطقه
الف. رئیس اداره بهره برداری 
1. کارشناس مسوول بهره برداری و نگهداری  تأسیسات آب 1
-کارشناس  تعمیر و نگهداری PM  1
-
تکنسین بهره برداری چاه ها و مخازن 1
-مأمور مراقب تأسیسات و تجهیزات *3

2. کارشناس  بهره برداری شبکه و انشعابات  1
3. تکنسین بهره برداری شبکه و انشعابات  2

4.  کارشناس اطلاعات جغرافیایی GIS  1
5. استاد کار تعمیرات شبکه و انشعابات *1
6. کارگر تعمیرات شبکه و انشعابات *2

ب. رئیس اداره خدمات مشترکین و درآمد
1. کارشناس  خدمات مشترکین 1
2. كارشناس پذیرش مشترکین 1
3. مأمور قرائت كنتورو توزيع قبوض *1
4. کارشناس درآمد 2
5. کارشناسوصول مطالبات 1
6. کمک کارشناس وصول مطالبات 1
7. مسوول امور پرسنلي و رفاه 1
8.  كارپرداز وكمك كارشناس مالي1 
9. راننده *2
 

نمودار تشکیلات تفصیلی
آب و فاضلاب منطقه کمال شهر درجه چهار
 

مديريت آب وفاضلاب كرج 
مدير
متصدی امور دفتری و کاربر رایانه 1
 
الف. رئيس اداره بهره برداری 
1. کارشناس مسوول بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب 1
2. تکنسین بهره برداریچاه ها و مخازن 1
3. مأمور مراقب تأسیسات و تجهیزات *3
4. تكنسين بهره برداري شبكه و انشعابات 1
استاد کار تعمیرات شبکه و انشعابات *3

ب. رئيس اداره خدمات مشترکین و درآمد 
1. کارشناس خدمات مشترکین 1
2. متصدي پذيرش و بايگاني مشتركين 3
3. کارشناس درآمد  و وصول مطالبات 1
4. مأمور قرائت کنتور و توزيع قبوض *1
5. مسوول امور پرسنلی ورفاه 1
6. كارپرداز و كمك كارشناس مالي 1
7. راننده  *2
نمودار تشکیلات تفصیلی
آب و فاضلاب منطقه ماهدشت درجه چهار
 

مديريت آب وفاضلاب كرج 
مدير 
متصدی امور دفتری و کاربر رایانه 1
 
الف. رئيس اداره بهره برداری 
1. کارشناس مسوول بهره برداری شبكه آب 1
2. کارشناس بهره برداری و نگهداری شبکه آب 2
3. تکنسین بهره برداری و نگهداری شبکه آب 1
4. استاد کار تعمیرات شبکه و انشعابات *1
5. کارگر تعمیرات شبکه و انشعابات *4
6. مأمور مراقب تأسیسات و تجهیزات *3

ب. رئيس اداره امور مشترکین و درآمد 
1. کارشناس درآمد 1
2. کارشناس  خدمات مشترکین 1
3. متصدی خدمات مشترکین 2
4. مسوول امور پرسنلی ورفاه 1
5. کارپرداز و کمک کارشناس مالی 1


 
نمودار تشکیلات تفصیلی
اداره آب و فاضلاب اشتهارد درجه شش
 

مديريت آب وفاضلاب كرج 
رئیس اداره
متصدی امور دفتری و کاربر رایانه 1
 
الف. مسوول بهره برداری 
1. تکنسین بهره برداری و نگهداری شبکه آب 1
2. استاد کار تعمیرات شبکه و انشعابات *1
3. کارگر تعمیرات شبکه و انشعابات *2
4. مأمور مراقب تأسیسات و تجهیزات *3

ب. مسوول خدمات مشترکین و درآمد 
متصدی امور مشترکین و درآمد 1

ج. مسوول امور پرسنلی ودبیرخانه 1

د. کارپرداز و کمک کارشناس مالی 1

ه. مسوول انبار 1

 
نمودار تشکیلات تفصیلی
اداره آب و فاضلاب گرمدره درجه شش
 

مديريت آب وفاضلاب كرج 
رئیس اداره
متصدی امور دفتری و کاربر رایانه 1
 
الف. مسوول بهره برداری 
تکنسین بهره برداری و نگهداری شبکه آب 1

ب. مسوول خدمات مشترکین و درآمد 
متصدی امور مشترکین و درآمد 1

ج. مسوول امور پرسنلی ودبیرخانه 1

د. کارپرداز و کمک کارشناس مالی 1

نمودار تشکیلات تفصیلی
آب و فاضلاب منطقه نظرآباددرجه سه
 

مدیر عامل 
مدیر 
کارشناس فنی 1
کارشناس حقوقی 1
متصدی امور دفتری و کاربر رایانه 1

 
1. اداره بهره برداری 
2. اداره مشترکین و درآمد 
3. اداره عمومی و پشتیبانی 

مدیر منطقه
الف. رئیس اداره خدمات مشترکین و درآمد
1. کارشناس خدمات مشترکین 1
2. متصدی پذیرش و بایگانی امور مشترکین 1
3. مأمور قرائت کنتورو توزيع قبوض *2
4. کارشناس درآمد 1
5. کارشناسوصول مطالبات 1
6. کمک کارشناس وصول مطالبات 1

ب. رئیس اداره امور عمومی و پشتیبانی  
1. مسوول امور پرسنلی ورفاه 1
2. کارپرداز و کمک کارشناس مالی 1
3. مسوول انبار 1
4. متصدی امور خدمات *1

ج. رئیس اداره بهره برداری
 
1. کارشناس مسوول بهره برداری و نگهداری  تأسیسات آب 1
-کارشناس  نگهداری و تعمیر PM  1
-مأمور مراقب تأسیسات و تجهیزات *4

2. کارشناس  بهره برداری شبکه و انشعابات  1
3. تکنسین بهره برداری شبکه و انشعابات  1
4. کارشناس اطلاعات جغرافیایی GIS  1
5. استاد کار تعمیرات شبکه و انشعابات *2
6. کارگر تعمیرات شبکه و انشعابات *5

 
نمودار تشکیلات تفصیلی
مديريت آب و فاضلاب ساوجبلاغ
 

مدیر عامل 
مدیر 
کارشناس حقوقی 1
مسوول آمار و اطلاعات 1
متصدی امور دفتری و کاربر رایانه 1

 
1. اداره آب و فاضلاب شهر جدید هشتگرد
2. اداره آب و فاضلاب کوهسار 
3. آب و فاضلا بمنطقه چهارباغ 
4. آب و فاضلاب منطقه هشتگرد 

نمودار تشکیلات تفصیلی
آب و فاضلاب منطقه هشتگرد درجه چهار

مديريت آب و فاضلاب ساوجبلاغ
مدير
متصدی امور دفتری و کاربر رایانه 1
 
الف. رئيس اداره  بهره برداری 
1. کارشناس مسوول بهره برداری تأسیسات آب 1
2. کارشناس بهره برداری و نگهداری شبکه آب 1
3. تكنسين بهره برداری و نگهداری شبکه آب 1
4. تکنسین چاه ها و مخازن 1
5. استاد کار تعمیرات شبکه و انشعابات *2
6. کارگر تعمیرات شبکه و انشعابات *3
7. مأمور مراقب تأسیسات و تجهیزات *5

ب. رئيس اداره خدمات مشترکین و درآمد 
1. کارشناس درآمد و وصول مطالبات 2
2. کارشناس  خدمات مشترکین 1
3. متصدی پذیرش و بایگانی امور مشترکین2
4. مأمور قرائت كنتور و توزيع قبوض  *1

ج. رئيس اداره امور عمومی و پشتیبانی
1. کارپرداز و کمک کارشناس مالی 2
2. مسوول انبار 1
3. راننده *2

 
نمودار تشکیلات تفصیلی
آب و فاضلاب منطقه چهارباغ درجه چهار
 

مديريت آب و فاضلاب ساوجبلاغ 
مدير
کارپرداز و کمک کارشناس مالی 1
متصدی امور دفتری و کاربر رایانه 1

 
الف. رئیس اداره بهره برداری 
1. کارشناس بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب 1
2. کارشناس بهره برداری و نگهداری شبکه آب 1
3. تکنسین بهره برداری و نگهداری شبکه آب 1

ب. رئیس اداره خدمات مشترکین و درآمد 
1. کارشناس مسوولدرآمد و وصول مطالبات 1
2. متصدی پذیرشو بایگانی امور مشترکین 1

 
نمودار تشکیلات تفصیلی
اداره آب و فاضلاب کوهسار درجه شش
 

مديريت آب وفاضلاب ساوجبلاغ 
رئیس اداره
1. کارپرداز و کمک کارشناس مالی 1
2. متصدی امور دفتری و کاربر رایانه 1
3. مسوول بهره برداری 
4. مسوول خدمات مشترکین و درآمد 
5. تکنسین بهره برداری و نگهداری شبکه آب 1
6. مسوول خدمات مشترکین و درآمد 
7. متصدی امور مشترکین و درآمد 1

 
نمودار تشکیلات تفصیلی
اداره آب و فاضلاب شهر جدید هشتگرد درجه شش
 

مديريت آب وفاضلاب ساوجبلاغ 
رئیس اداره
1. کارپرداز و کمک کارشناس مالی 1
2. متصدی امور دفتری و کاربر رایانه 1
3. مسوول بهره برداری 
4. مسوول خدمات مشترکین و درآمد 
5. تکنسین بهره برداری و نگهداری شبکه آب 1
6. متصدی امور مشترکین و درآمد 1

نمودار تشکیلات تفصیلی
امور آب و فاضلاب طالقان درجه شش
 

مدير عامل
مدير امور
1. کارپرداز و کمک کارشناس مالی 1
2. متصدی امور دفتری و کاربر رایانه 1
3. مسوول بهره برداری 
4. مسوول خدمات مشترکین و درآمد 
5. تکنسین بهره برداری و نگهداری شبکه آب 1
6. متصدی امور مشترکین و درآمد 1

بازدید : 8553 2 مرداد 1395 ساعت 12:34 ب.ظ
 

پرسش های متداول
آب   ( 1 تير 1396)
قبض آب   ( 29 خرداد 1396)
آب   ( 19 خرداد 1396)
آب شرب   ( 14 خرداد 1396)
صورتحساب   ( 28 ارديبهشت 1396)
نظرسنجی
در صورتی که در سال 96 به ادارات زیر پوشش شرکت آب و فاضلاب استان البرز مراجعه کرده اید، آیا از عملکرد این شرکت رضایت داشته اید؟
نظرسنجی
آیا ارتباط با بخشهای مختلف آبفا از کانالهای مختلف (سایت، 122، روابط عمومی و... برای شما آسان بوده است؟
باکس خبرنامه ایمیل
آمار بازدید
  • کل بازدید : 3794036
  • بازدید امروز : 80
  • بازدید دیروز : 3533
  • بازدید این ماه : 70547
  • آخرین بازدید : دوشنبه 3 ارديبهشت 1397 (00:10) ق.ظ
آخرین بروزرسانی

سه شنبه 24 بهمن 1396، ساعت 11:10