خدمات الکترونیک 
سخن روز
نه طوطي باش كه گفته ديگران را تكرار كني و نه بلبل باش كه گفته خود را هدر دهی
فراخوان اولويت هاي تحقيقاتي
اولويت هاي تحقيقاتي سال 1395 شركت آب و فاضلاب البرز

1. تصفيه و گند زدايي ورودي تصفيه خانه هاي آب به روش الكتريكي يا يون سازي كاتيوني
2. بررسي  كاربرد لوله و اتصالات جديددر بهبود بهره وري انشعابات آب و فاضلاب استان البرز
3. بررسي مديريتي پيرامون بهره گيري از مزاياي انرژي هاي نو به منظور استفاده از آن در هوادهي فاضلاب در استخر هاي فاكولتاتيو

ادامه مطلب ...

تصفیه خانه آب شماره 2 کرج

تصفیه خانه فاضلاب در حال ساخت هشتگرد

تصفیه خانه فاضلاب کرج

شرکت آب فاضلاب استان البرز  /   سامانه پیام کوتاه 30007122  /   سامانه تلفنی 122  سامانه بلوتوث  سامانه پرداخت قبض 1522 /  تلفن گویای ارتباطات مردمی وزارت نیرو 88644850  /  شرکت آب و فاضلاب استان البرز

سال 1395


« اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل »
 

اولین سه شنبه هر ماه


ملاقات عمومی مدیر عامل شرکت آب وفاضلاب استان البرز با شهروندان

كسب شاخص هاي ارزشمند عملكردي درسه سال گذشته موجب افتخار است

پيام نوروزي مديرعامل آبفاي البرز:
كسب شاخص هاي ارزشمند عملكردي درسه سال گذشته موجب افتخار است


 
به دست آمدن شاخص هاي مثبت وارزشمند دراجراي فعاليتها وبرنامه هاي آبفا درطول سه سال گذشته ،قابل تحسين وموجب افتخار است.
مهندس غلامرضارضايي فر، مديرعامل شركت آبفاي شهري استان البرز درپيام نوروزي خود با بيان اين مطلب اظهار داشت:درطول سه سال گذشته با همت ،تلاش وهمدلي مديران وكاركنان اين شركت، خوشبختانه موفق به دستيابي به شاخص هاي مثبت عملكردي در هر دو حوزه ي آب وفاضلاب شديم كه بسيار ارزشمند وتحسين برانگيز بوده است. بطوريكه شركت از اين نظر درجايگاهي مناسب قرار گرفته واميد به توسعه وپيشرفت هرچه بيشتر، درچشم انداز آينده بخوبي قابل دسترسي است.
وي به بخشي از فعاليتهاي  شاخص انجام شده طي اين سه سال اشاره كرد وافزود:احداث ايستگاه پمپاژ وتاسيسات بين راهي براي برداشت 35 ميليون متر مكعب تخصيص سد طالقان با هزينه 50 ميليارد ريال درمدت 47 روز،ايجاد ظرفيت جديد تصفيه خانه آب به ميزان 1000 ليتر درثانيه با تكميل مدول دوم تصفيه خانه آب شماره (2) كرج و ارتقاي ظرفيت تصفيه خانه آب شماره(1)و(2) با هزينه 105 ميليارد ريال ،تكميل وبهره برداري از 65 هزار متر مكعب حجم مخزن وحفر 55 حلقه چاه درسطح استان واجراي 97 كيلومتر خطوط انتقال وتوزيع اصلي و 262 كيلومتراصلاح وتوسعه شبكه درسطح استان و آغاز احداث آب شيرين كن اشتهارد توسط سرمايه گذاربخش خصوصي با اعتبار اوليه 62 ميليارد ريال و انجام مقدمات ساخت تصفيه خانه شماره (3)آب كرج از جمله فعاليتهاي موفق  بخش آب بوده است.
مديرعامل شركت درادامه به بخشي از فعاليتهاي شاخص صورت گرفته دربخش فاضلاب طي سه سال قبل اشاره كرد وبيان داشت:ارتقاي شاخص جمعيت برخوردار استان از طرح فاضلاب از 16 درصد درابتداي سال 92 به 25 درصد درپايان سال 94 ،اجراي توسعه شبكه جمع آوري و انتقال فاضلاب به ميزان 215 كيلومتر،تكميل وبهره برداري از مدول اول پكيج تصفيه خانه فاضلاب قوچ حصار نظرآباد ،تكميل استريم اول از مدول اول تصفيه خانه فاضلاب شهر جديد هشتگرد به ظرفيت 50 هزار نفر، آغاز عمليات احداث مدول دوم تصفيه خانه فاضلاب كرج(فاينانس خارجي)به مبلغ 17 ميليون يورو ،آغاز تكميل استريم دوم از مدول اول تصفيه خانه فاضلاب كرج، آغاز احداث مدول دوم پكيج تصفيه خانه فاضلاب مسكن مهر نظرآباد، آغاز احداث وتكميل عمليات انتقال فاضلاب مسكن مهر شهرك ابريشم به ظرفيت موجود شبكه فاضلاب مهرشهر و... از جمله فعاليتهاي شاخص حوزه فاضلاب بوده است.
مديرعامل آبفاي البرز با اشاره به استقرار سيستم مديريت يكپارچه IMS دراين شركت دربيان برنامه هاي سال آينده ي آبفاي البرز،اضافه كرد:تكميل مدول اول تصفيه خانه فاضلاب كرج وافزايش ظرفيت تصفيه از 140 به 280 هزار نفر،تكميل مدول دوم پكيج فاضلاب مسكن مهرنظرآباد به ظرفيت 3000 نفر،بهره برداري از آبشيرين كن اشتهارد به ظرفيت 5000 متر مكعب درشبانه روز،شروع عمليات اجرايي احداث تصفيه خانه آب شماره 3 كرج با ظرفيت 550 ليتر برثانيه با برآورد هزينه 350 ميليارد ريال،شروع عمليات اجرايي تجهيز مكانيكال والكتريكال نيم مدول دوم تصفيه خانه فاضلاب شهر جديد هشتگرد به ظرفيت 50 هزار نفر درشبانه روز به مبلغ 120 ميليارد ريال،بهره برداري از 16 هزار متر مكعب مخزن درشهرهاي مختلف استان،حفر وتجهيز حدود 20 حلقه چاه ،احداث خط انتقال آب از تصفيه خانه شماره 2 كرج به مهرشهر باهدف جبران كمبود آب مهرشهر وارتقاء كيفيت و پيش بيني اجراي حدود 30 كيلومتر شبكه جمع آوري فاضلاب به روش فاينانس داخلي از جمله برنامه هاي سال 96 خواهد بود.

 

مديرجديد حراست آبفاي البرز معرفي شد

مديرجديد حراست آبفاي البرز معرفي شد

 

درمراسمي با حضورجمعي از مديران شركتهاي آبفاي كشور ومديركل حراست هاي استان البرز،آقاي محمد جعفر قليزاده بعنوان مديردفتر حراست و امور محرمانه آبفاي البرز معرفي و آغاز بكار كرد.

به گزارش روابط عمومي ،آقاي كريم محرمي راد مدير كل حراست شركت مهندسي آبفاي كشور دراين مراسم اظهار داشت:موضوع امنيت چيزي است كه انسانها هميشه به دنبال آن بوده اند وخروجي كار حراست ها ،ايجاد آرامش است كه با تلاش وهمكاري تك تك افراد بدست مي آيد.

وي انسان با تقوا را كسي نام برد كه خودش را خيلي دوست داشته باشد وافزود:يكي از نشانه هاي شيعه ،خود دوستي معنوي است.درمديريت اسلامي،حراست يعني ؛ تقواي سازماني وهركس كه خودش وسازمانش را دوست داشته باشد دائم درحال رفع نواقص است.حراست ها هم دائم درحال رفع نواقص سيستم هستند وآقاي همه خاني مدير سابق حراست آبفاي البرز اين روحيه را داشته ودرچندين استان به آن عمل كرده است.

ايشان تغيير وتخريب درسازمان را ناشي از حس جنايت وحماقت خواند وگفت:تنها رسالت هر فرد براي خود وشركت،اصلاح وتكميل است نه تغيير وتخريب.آقاي محرمي راد درادامه سخنان خود بيان داشت:حراست ها نقاط ضعف وقوت را بطور آشكار وپنهان رصد مي كنند؛اگر حراست مچ آدمها را مي گيرد براي اين است كه مي خواهد دستشان را بالا ببرد وقهرمان زندگي باشند.پس هر كس بايد عيب خودش را بداند ودرصدد رفع آن برآيد.

وي درپايان ودرآستانه نوروز،يافتن بهترين حال را براي همكاران آرزو كرد وگفت:بهترين حال،حاليست كه انسانها درهر حادثه اي درس خودش را بگيرند.

بنا به اين گزارش ،مهندس رضايي فرمديرعامل شركت آبفاي البرز دراين مراسم با ارايه گزارش عملكرد سه سال وچند ماهه خويش درآبفاي البرز،به تشريح اقدامات صورت گرفته درزمينه هاي،احداث تصفيه خانه هاي فاضلاب وسرانه برخورداري جمعيت استان از شبكه هاي دفع بهداشتي فاضلاب وارتقاء تصفيه خانه آب شماره 2 كرج وبهره برداري كامل از حقابه تخصيص يافته استان از منابع سطحي وساير بخشهاي عمراني وزيربنايي آب وفاضلاب پرداخت.

وي افزود:تمام پيشرفتهاي حاصله درآبفاي البرز درحالي صورت گرفت كه با كمبود منابع مالي روبرو بوديم وبا اتكا به فرمايش مقام معظم رهبري مبني براقدامات جهادي واقتصاد مقاومتي وبا مشاركت بخشهاي خصوصي به يقين مي توان گفت بهترين دستگاه اقتصاد مقاومتي دراستان البرز بوده ايم.

درادامه اين مراسم لوح تقدير اهدايي از سوي آقاي امينيان مشاور وزير ومديركل دفتر حراست وزارت نيرو ،آقاي محرمي مديركل حراست وامورمحرمانه شركت مهندسي آبفاي كشور ،مهندس رضايي فر مديرعامل شركت آبفاي استان البرز ومهندس حسن زاده مديرعامل آبفاي روستايي استان البرزو آقاي قليزاده بعنوان مدير دفتر حراست وامورمحرمانه شركت آبفاي البرزحكم ابلاغ خود را دريافت نمود.

خاطرنشان مي شود دراين مراسم آقاي خدادي معاون هماهنگي مركز حراست وزارت نيرو،اداره كل حراست استان البرز،مهندس تخت شاهي مديرعامل آبفاي شهري استان كرمانشاه،مهندس حسن زاده مديرعامل آبفاي روستايي استان البرز نيز حضور داشتند.


 

پرسش های متداول
قبض آب   ( 18 اسفند 1395)
آب   ( 4 اسفند 1395)
آب   ( 2 اسفند 1395)
آب شرب   ( 24 بهمن 1395)
صورتحساب   ( 16 بهمن 1395)
نظرسنجی
در صورتی که در سال 95 به ادارات زیر پوشش شرکت آب و فاضلاب استان البرز مراجعه کرده اید، آیا از عملکرد این شرکت رضایت داشته اید؟
نظرسنجی
آیا ارتباط با بخشهای مختلف آبفا از کانالهای مختلف (سایت، 122، روابط عمومی و... برای شما آسان بوده است؟
باکس خبرنامه ایمیل
آمار بازدید
  • کل بازدید : 2654026
  • بازدید امروز : 1893
  • بازدید دیروز : 1793
  • بازدید این ماه : 59823
  • آخرین بازدید : جمعه 4 فروردين 1396 (16:36) ب.ظ
آخرین بروزرسانی

شنبه 28 اسفند 1395،  ساعت 10:59