خدمات الکترونیک 
سخن روز
شادی و خوشبختی را هدف اصلی زندگی تان قرار دهید و کلیه فعالیت هایتان را بر اساس این هدف سازمان دهی کنید
فراخوان اولويت هاي تحقيقاتي
اولويت هاي تحقيقاتي سال 1396 شركت آب و فاضلاب البرز
1. تصفيه و گند زدايي ورودي تصفيه خانه هاي آب به روش الكتريكي يا يون سازي كاتيوني
2. حذف و سنجش توامان آمونياك از پساب  خروجي با تكيه بر روش هاي نو ، پيشرفته و كم هزينه
3. بررسي مديريتي پيرامون بهره گيري از مزاياي انرژي هاي نو به منظور استفاده از آن در هوادهي فاضلاب در استخر هاي فاكولتاتيو
4. ارائه روشهاي نوين حفاظت از لوله جدار وآبده چاه از خوردگي

ادامه مطلب ...

تصفیه خانه آب شماره 2 کرج

تصفیه خانه فاضلاب در حال ساخت هشتگرد

تصفیه خانه فاضلاب کرج

شرکت آب فاضلاب استان البرز  /   سامانه پیام کوتاه 30007122  /   سامانه تلفنی 122  سامانه بلوتوث  سامانه پرداخت قبض 1522 /  تلفن گویای ارتباطات مردمی وزارت نیرو 88644850  /  شرکت آب و فاضلاب استان البرز

سال 1395


« اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل »
 

اولین سه شنبه هر ماه


ملاقات عمومی مدیر عامل شرکت آب وفاضلاب استان البرز با شهروندان

طرح آبرساني به اشتهارد به بهره برداري رسيد

طرح آبرساني به اشتهارد به بهره برداري رسید

 
طرح آبرساني به شهر اشتهاردبه همراه سامانه آب شيرين كن، با اعتبار 132 ميليارد ریال به بهره برداري رسید.
مهندس جانباز مديرعامل شركت مهندسي آبفاي كشور درمراسم بهره برداري از اين پروژه اظهار داشت:اين روزها انتقادهايي به دولت يازدهم مبني برعدم توجه به مناطق توسعه نيافته مي شود درحالي كه دولت تدبير واميد چتر حمايت خود را برروي اينگونه مناطق گسترانيد ودردولت قبل درحاليكه قيمت نفت به بشكه اي حدود 130 دلار رسيد وشركت هاي آبفاي روستايي با سردرگمي وبلاتكليفي مواجه بودند وبودجه ي آنها صفر بود،دردولت يازدهم با وجود كاهش قيمت نفت به بشكه اي زير 30 دلار،ميزان اعتبار اين شركتها درسال 94 به 400 ميليارد ودرسال 95 به 2000 ميليارد تومان رسيد كه منجر به توسعه ي مناطق محروم شده وهم اكنون نيز با قدرت به خدمت رساني به روستاها مشغولند.
وي ادامه داد:دولت يازدهم اقدامات مفيدي درزمينه ي احداث تصفيه خانه ها ايجاد كرده بطوريكه 24 درصد تصفيه خانه هاي فاضلاب دراين دولت به بهره برداري رسيده وجمعيت زيرپوشش فاضلاب از 38/8 به 45/1 درصد(طي سال 91 تا 95)ارتقاء يافته است.

مديرعامل شركت مهندسي آبفاي كشور با اشاره به اقدامات صورت گرفته درزمينه مديريت مصرف ،تاكيد كرد:سرانه مصرف آب خانواردرسال 92 از 713 به 690 ليتر درشبانه روز كاهش يافت.كه پيامد مثبت آن هم تامين آب یک ميليون و 700 هزار نفر وصرفه جويي 1500 ميليارد توماني بوده است.
مهندس جانباز درخصوص سرمايه گذاري هاي صورت گرفته دردولت يازدهم درزمينه آب وفاضلاب گفت:تا سال 92 بالغ بر80  پروژه با ارزش 200 ميليارد تومان واز نيمه دوم سال 92 تا كنون بيش از 80 پروژه به ارزش 50 هزار ميليارد تومان با بخش خصوصي منعقد شده است.
وي درخصوص بهره برداري از آب شيرين كن اشتهارد بيان داشت:آبي كه تا كنون دراختيار مردم اين شهرستان قرار مي گرفت شوري بالايي داشت بطوريكه كه قابل شرب نبود ولازم است بهمين خاطر ازصبوري مردم منطقه تشكر كنيم.
مهندس جانباز بابيان اينكه دراستان البرز اقدامات خوبي دربخش مديريت منابع آب وفاضلاب انجام شده تصريح كرد:دراين دولت تنها درشهركرج 100 هزار انشعاب جديد آب واگذار شد وطبق برنامه ريزيهاي صورت گرفته
قراراست كه تصفيه خانه شماره 3 باسرمايه مورد نياز 50 ميليارد تومان افتتاح شود وآبفاي البرز هم آمادگي خود رابراي تامين اعتبارآن اعلام كرده است.درزمينه توسعه طرح هاي فاضلاب،جمعيت زيرپوشش استان از 16 به 24 درصد افزايش يافته اما براي تكميل طرح فاضلاب شهر كرج به تنهايي به 1000 ميليارد تومان سرمايه نياز است كه به دنبال راه حلهايي براي تامين اين سرمايه هستم.
مهندس طهايي استاندار البرز هم دراين مراسم اظهار داشت:آب  منشاء حيات است واگرآب نباشدمناطق زيستي،بيابان وفاقد جمعيت مي شود.اميد دارم شرايطي كه توسط آبفا براي تامين وتوزيع بهينه آب شرب با كيفيت دراشتهارد ايجاد شده،گواراي وجود مردم شريف اشتهارد وموجب آبادي ورونق بيشتراين شهر شود ولازم است بخاطر اين شرايط از مجموعه مسئولان شركت مهندسي آبفاي كشور وآبفاي شهري استان تقدير نماييم.
وي با اشاره به جشن آيين خدمات رساني آب وبرق كه دراواسط ارديبهشت ماه امسال درتهران برگزار شد،بيان داشت:دولت تدبير واميد وظيفه اش همين خدمت رساني به مردم بخصوص توجه ويژه به روستاها ومناطق كمتر توسعه يافته است وباعث افتخار است كه درمدت كوتاه خدمات گسترده اي دربخش آب ،برق ،گاز وراه به مردم ارايه شد.
آقاي اينانلو فرماندار شهرستان اشتهارد نيز با تاكيد برلزوم اجراي تصفيه خانه فاضلاب در اين شهر طي سخناني بيان داشت:يكي از اولويتهاي ما،موضوع تامين آب شرب شهرستان بوده وهست.  طي سالهاي طولاني بسياري از مسئولان براي تامين آب اين شهر قولهايي دادند كه عملي نشد اما درسال 94با پيگيريها وحمايت استاندار ومديرعامل شركت مهندسي آبفاي كشور پروژه ساخت آب شيرين كن كليد خورد كه درسريعترين زمان طي يكسال اين پروژه به سرانجام رسيد ومردم اشتهارد درپايان سال 95 از آب شرب با كيفيت بالا برخوردارشدند وحق اين مردم هم بيش از اين است چرا كه ايثار وفداكاريهاي زيادي براي نظام كردند واين هديه ي دولت تدبير واميد براي مردم اشتهارد خواهد بود.
مهندس رضايي فر مديرعامل آبفاي شهري البرز نيز اظهار داشت:طرح آبرساني به اشتهارد درقالب اجراي چند پروژه از سال 94 كليد خورد وساخت تاسيسات جديد شامل ساخت سامانه آب شيرين كن با ظرفيت توليد 5000 متر مكعب آب شرب درشبانه روز، ساخت  مخزن ذخيره آب 5000 متر مكعبي،حفر وتجهيز شش حلقه چاه،اجراي ده هزار و 700 متر خط انتقال آب چاهها ي آب شور تا محل آب شيرين كن ونيز خط انتقال دفع پساب حاصله مدنظر قرار گرفت.وخوشبختانه درمدت زمان پيش بيني شده موفق شديم اين سامانه را وارد مدار كنيم تا آرزوي ديرينه ي مردم اشتهارد برآورده شده وشاهد برگزاري جشن برخورداري از آب با كيفيت از سوي مردم اشتهارد باشيم.


كسب مقام اول آبفاي البرز درحوزه ي اقتصاد مقاومتي

كسب مقام اول آبفاي البرز درحوزه ي اقتصاد مقاومتي
 
شركت آبفاي شهري البرز مقام نخست را درحوزه ي شاخص هاي اقتصاد مقاومتي كسب كرد.
به گزارش روابط عمومي شركت آبفاي شهري استان البرز،براساس ارزيابيهاي انجام شده توسط سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان البرز ،اين شركت توانست رتبه اول را درحوزه ي شاخص هاي تعيين شده اقتصاد مقاومتي درميان دستگاههاي اجرايي استان كسب كند.
براساس اين گزارش ، اين ارزيابيها براساس سياستهاي كلان ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري(دانش بنياني،
درون زايي وبومي كردن ،برون گرايي وتوجه به بخش خصوصي،عدالت بنياني وتوزيع عادلانه خدمات ومردمي بودن وجلب سرمايه هاي بخش خصوصي و مردمي)ونيز سياستهاي اقتصاد مقاومتي اعلام شده از سوي وزيرنيرو(مديريت تقاضاي آب،اصلاح ساختار تامين منابع آب،اصلاح الگوي مصارف آب وتوسعه بازار آب وارتقاي بهره وري آب)صورت گرفته است.
بنا به اين گزارش،از شاخص ترين پروژه هاي اقتصاد مقاومتي آبفاي البرز مي توان به اجراي طرح آبشيرين كن اشتهارد،بهره برداري از مدول اول تصفيه خانه فاضلاب شهر جديد هشتگرد،شبكه گذاري فاضلاب درسطح كرج و... اشاره كرد كه براساس جذب سرمايه گذاري بخش خصوصي بالغ بر 191 ميليارد تومان صورت گرفته است.

 
 

پرسش های متداول
قبض آب   ( 18 اسفند 1395)
آب   ( 4 اسفند 1395)
آب   ( 2 اسفند 1395)
آب شرب   ( 24 بهمن 1395)
صورتحساب   ( 16 بهمن 1395)
نظرسنجی
در صورتی که در سال 95 به ادارات زیر پوشش شرکت آب و فاضلاب استان البرز مراجعه کرده اید، آیا از عملکرد این شرکت رضایت داشته اید؟
نظرسنجی
آیا ارتباط با بخشهای مختلف آبفا از کانالهای مختلف (سایت، 122، روابط عمومی و... برای شما آسان بوده است؟
باکس خبرنامه ایمیل
آمار بازدید
  • کل بازدید : 2815488
  • بازدید امروز : 2864
  • بازدید دیروز : 2395
  • بازدید این ماه : 65170
  • آخرین بازدید : يكشنبه 7 خرداد 1396 (23:03) ب.ظ
آخرین بروزرسانی

شنبه 27 اردیبهشت 1396،  ساعت 14:38